Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Teknik m. inr. mot datateknik (di vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P4071

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Under terminen HT2017 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Teknik m. inr. mot datateknik (di på Uppsala universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

21

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under HT2017 sökte 21 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Teknik m. inr. mot datateknik (di vid Uppsala universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 3 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 3 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala