Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Tyska vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P9070

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.20 17.46 0.35 3.00
Urval 2 19.20 17.46 0.35
Vårterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Tyska vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.20 i urvalsgrupp BI, 17.46 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

15

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

7

Under VT2016 sökte 15 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Tyska vid Uppsala universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 4 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 4 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.40 16.18 1.25
Urval 2 14.40 10.50 1.25
Under terminen VT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Tyska på Uppsala universitet 14.40 i urvalsgrupp BI, 16.18 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

16

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

4

Under VT2015 sökte 16 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Tyska vid Uppsala universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 4 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 4 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 89% män och 11% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.40
Urval 2 18.40
Under terminen VT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Tyska på Uppsala universitet 18.40 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

11

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under VT2014 sökte 11 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Tyska vid Uppsala universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 1 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala