Antagningspoäng för Apotekarprogrammet vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P8100

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.38 20.03 1.15 0.00 4.00
Urval 2 19.00 19.65 1.05 0.00 3.50
Höstterminen år 2020 hade Apotekarprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.38 i urvalsgrupp BI, 20.03 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1287

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

115

Under HT2020 sökte 1287 personer till Apotekarprogrammet vid Uppsala universitet varav 244 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 29 var män och 90 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 115 personer varav 35 var män och 78 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.13 19.13 1.00 0.00 4.00
Urval 2 17.25 18.52 0.85 0.00 4.00
För vårterminen år 2020 hade Apotekarprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.13 i urvalsgrupp BI, 19.13 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

735

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

115

Under VT2020 sökte 735 personer till Apotekarprogrammet vid Uppsala universitet varav 217 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 35 var män och 84 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 115 personer varav 35 var män och 80 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.06 19.53 1.10 0.00 4.00
Urval 2 18.52 19.21 1.00 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Apotekarprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.06 i urvalsgrupp BI, 19.53 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1156

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

115

Under HT2019 sökte 1156 personer till Apotekarprogrammet vid Uppsala universitet varav 227 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 31 var män och 88 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 115 personer varav 32 var män och 83 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.92 19.63 1.10 0.00 4.00
Urval 2 16.84 19.52 0.90 0.00 3.00
För vårterminen år 2019 hade Apotekarprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.92 i urvalsgrupp BI, 19.63 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

686

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

115

Under VT2019 sökte 686 personer till Apotekarprogrammet vid Uppsala universitet varav 211 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 30 var män och 87 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 115 personer varav 28 var män och 85 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.75 19.78 1.15 0.00 4.00
Urval 2 18.10 19.67 1.05 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Apotekarprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.75 i urvalsgrupp BI, 19.78 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1192

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

105

Under HT2018 sökte 1192 personer till Apotekarprogrammet vid Uppsala universitet varav 192 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 21 var män och 86 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 105 personer varav 25 var män och 79 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.30 19.56 1.15 0.00 4.00
Urval 2 17.19 19.35 0.95 0.00 3.00
För vårterminen år 2018 hade Apotekarprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.30 i urvalsgrupp BI, 19.56 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

749

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

105

Under VT2018 sökte 749 personer till Apotekarprogrammet vid Uppsala universitet varav 206 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 34 var män och 74 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 105 personer varav 29 var män och 75 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.28 20.71 1.20 4.00
Urval 2 18.42 19.48 1.15
För höstterminen år 2017 hade Apotekarprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.28 i urvalsgrupp BI, 20.71 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1273

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

105

Under HT2017 sökte 1273 personer till Apotekarprogrammet vid Uppsala universitet varav 227 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 30 var män och 79 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 105 personer varav 29 var män och 75 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.91 18.94 1.10 4.00
Urval 2 17.20 18.43 1.00 4.00
Vårterminen år 2017 hade Apotekarprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.91 i urvalsgrupp BI, 18.94 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

707

Antagna urval 1

125

Antagna urval 2

110

Under VT2017 sökte 707 personer till Apotekarprogrammet vid Uppsala universitet varav 189 i första hand. Totalt antogs 125 personer i det första urvalet varav 48 var män och 74 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 38 var män och 69 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.98 20.89 1.25 4.00
Urval 2 19.60 20.86 1.15 4.00
För höstterminen år 2016 hade Apotekarprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.98 i urvalsgrupp BI, 20.89 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1332

Antagna urval 1

94

Antagna urval 2

94

Under HT2016 sökte 1332 personer till Apotekarprogrammet vid Uppsala universitet varav 225 i första hand. Totalt antogs 94 personer i det första urvalet varav 22 var män och 70 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 94 personer varav 25 var män och 68 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.90 18.34 1.05 4.00
Urval 2 17.10 18.25 0.95 4.00
Vårterminen år 2016 hade Apotekarprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.90 i urvalsgrupp BI, 18.34 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

706

Antagna urval 1

126

Antagna urval 2

110

Under VT2016 sökte 706 personer till Apotekarprogrammet vid Uppsala universitet varav 181 i första hand. Totalt antogs 126 personer i det första urvalet varav 42 var män och 83 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 31 var män och 78 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.90 18.90 1.25 3.00
Urval 2 18.90 17.58 1.15 3.00
För höstterminen år 2015 hade Apotekarprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.90 i urvalsgrupp BI, 18.90 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1260

Antagna urval 1

125

Antagna urval 2

115

Under HT2015 sökte 1260 personer till Apotekarprogrammet vid Uppsala universitet varav 222 i första hand. Totalt antogs 125 personer i det första urvalet varav 32 var män och 90 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 115 personer varav 34 var män och 79 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.93 18.89 1.05 4.00
Urval 2 17.70 17.33 1.00 4.00
Vårterminen år 2015 hade Apotekarprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.93 i urvalsgrupp BI, 18.89 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

648

Antagna urval 1

125

Antagna urval 2

115

Under VT2015 sökte 648 personer till Apotekarprogrammet vid Uppsala universitet varav 190 i första hand. Totalt antogs 125 personer i det första urvalet varav 41 var män och 83 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 115 personer varav 39 var män och 76 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.60 19.90 1.15 0.00
Urval 2 18.60 19.31 1.05
För höstterminen år 2014 hade Apotekarprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.60 i urvalsgrupp BI, 19.90 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1276

Antagna urval 1

125

Antagna urval 2

115

Under HT2014 sökte 1276 personer till Apotekarprogrammet vid Uppsala universitet varav 218 i första hand. Totalt antogs 125 personer i det första urvalet varav 35 var män och 89 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 115 personer varav 42 var män och 72 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.00 17.69 1.00 4.00
Urval 2 16.90 16.46 0.70 3.00
Vårterminen år 2014 hade Apotekarprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.00 i urvalsgrupp BI, 17.69 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

555

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

108

Under VT2014 sökte 555 personer till Apotekarprogrammet vid Uppsala universitet varav 151 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 28 var män och 91 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 108 personer varav 28 var män och 79 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala