Antagningspoäng för Avancerad webbprogrammering vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P2205

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.50 13.38 0.80
Urval 2 12.88 12.50 0.20
Under terminen HT2015 hade utbildningen Avancerad webbprogrammering på Uppsala universitet 15.50 i urvalsgrupp BI, 13.38 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

144

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2015 sökte 144 personer till Avancerad webbprogrammering vid Uppsala universitet varav 30 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 22 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 26 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 18% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.55 14.80 0.75 0.00
Urval 2 11.25 11.45 0.10
För höstterminen år 2014 hade Avancerad webbprogrammering vid Uppsala universitet antagningspoängen 13.55 i urvalsgrupp BI, 14.80 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

135

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

19

Under HT2014 sökte 135 personer till Avancerad webbprogrammering vid Uppsala universitet varav 23 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 19 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 18 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 84% män och 16% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala