Antagningspoäng för Barnmorskeprogrammet vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P8551

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2014 hade Barnmorskeprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

255

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under VT2014 sökte 255 personer till Barnmorskeprogrammet vid Uppsala universitet varav 55 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 0 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 0 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 98% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala