Antagningspoäng för Bastermin Reserverad plats på civilingenjörsprogram vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P6215

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.06 21.30 1.45 0.00 0.00
Urval 2 18.96 21.30 1.45 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Bastermin Reserverad plats på civilingenjörsprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.06 i urvalsgrupp BI, 21.30 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

359

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

8

Under VT2018 sökte 359 personer till Bastermin Reserverad plats på civilingenjörsprogram vid Uppsala universitet varav 61 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 5 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 6 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.96 1.40
Urval 2 19.40 1.35
Under terminen VT2017 hade utbildningen Bastermin Reserverad plats på civilingenjörsprogram på Uppsala universitet 20.96 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

415

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under VT2017 sökte 415 personer till Bastermin Reserverad plats på civilingenjörsprogram vid Uppsala universitet varav 91 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 2 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.19 19.72 1.50
Urval 2 20.50 19.72 1.45
Under terminen VT2016 hade utbildningen Bastermin Reserverad plats på civilingenjörsprogram på Uppsala universitet 22.19 i urvalsgrupp BI, 19.72 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

368

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under VT2016 sökte 368 personer till Bastermin Reserverad plats på civilingenjörsprogram vid Uppsala universitet varav 87 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 2 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 4 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.10 1.60 0.00
Urval 2 20.90 1.35
Vårterminen år 2015 hade Bastermin Reserverad plats på civilingenjörsprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 21.10 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

329

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under VT2015 sökte 329 personer till Bastermin Reserverad plats på civilingenjörsprogram vid Uppsala universitet varav 72 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 3 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.60 1.75 0.00
Urval 2 19.60 22.11 1.75
Vårterminen år 2014 hade Bastermin Reserverad plats på civilingenjörsprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.60 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

304

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under VT2014 sökte 304 personer till Bastermin Reserverad plats på civilingenjörsprogram vid Uppsala universitet varav 76 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 1 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 2 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala