Antagningspoäng för Bastermin Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P6225

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.70 19.33 1.30 0.00 0.00
Urval 2 16.61 19.33 1.10 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Bastermin Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.70 i urvalsgrupp BI, 19.33 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

235

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under VT2018 sökte 235 personer till Bastermin Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram vid Uppsala universitet varav 36 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 3 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 40% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.55 1.40
Urval 2 17.55 1.40
Under terminen VT2017 hade utbildningen Bastermin Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram på Uppsala universitet 17.55 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

308

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under VT2017 sökte 308 personer till Bastermin Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram vid Uppsala universitet varav 36 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 1 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.80 1.65 0.00
Urval 2 16.65 1.30
Vårterminen år 2016 hade Bastermin Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.80 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

245

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under VT2016 sökte 245 personer till Bastermin Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram vid Uppsala universitet varav 30 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 2 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.40 1.25 0.00
Urval 2 17.80 17.38 1.25
Vårterminen år 2015 hade Bastermin Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.40 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

248

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under VT2015 sökte 248 personer till Bastermin Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram vid Uppsala universitet varav 32 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 2 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 2 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.60 22.11 1.55 0.00
Urval 2 18.10 1.55
Vårterminen år 2014 hade Bastermin Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.60 i urvalsgrupp BI, 22.11 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

211

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under VT2014 sökte 211 personer till Bastermin Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram vid Uppsala universitet varav 41 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 2 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 1 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala