Antagningspoäng för Bastermin Reserverad plats på kandprogr i biologi, kemi, geovetenskap vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P6206

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.15 14.50 0.95 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Bastermin Reserverad plats på kandprogr i biologi, kemi, geovetenskap vid Uppsala universitet antagningspoängen 16.15 i urvalsgrupp BI, 14.50 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

126

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under VT2018 sökte 126 personer till Bastermin Reserverad plats på kandprogr i biologi, kemi, geovetenskap vid Uppsala universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 3 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 5 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.84 22.40 1.50
Urval 2 18.50 22.40 1.50
Under terminen VT2017 hade utbildningen Bastermin Reserverad plats på kandprogr i biologi, kemi, geovetenskap på Uppsala universitet 19.84 i urvalsgrupp BI, 22.40 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

133

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under VT2017 sökte 133 personer till Bastermin Reserverad plats på kandprogr i biologi, kemi, geovetenskap vid Uppsala universitet varav 29 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 0 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 0 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.00 22.22 1.75 0.00
Urval 2 20.00 22.22 1.75
Vårterminen år 2016 hade Bastermin Reserverad plats på kandprogr i biologi, kemi, geovetenskap vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.00 i urvalsgrupp BI, 22.22 i urvalsgrupp BII och 1.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

129

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under VT2016 sökte 129 personer till Bastermin Reserverad plats på kandprogr i biologi, kemi, geovetenskap vid Uppsala universitet varav 35 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 0 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 0 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.50 21.84 1.55 0.00
Urval 2 16.50 21.84 1.55
Vårterminen år 2015 hade Bastermin Reserverad plats på kandprogr i biologi, kemi, geovetenskap vid Uppsala universitet antagningspoängen 16.50 i urvalsgrupp BI, 21.84 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

103

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

7

Under VT2015 sökte 103 personer till Bastermin Reserverad plats på kandprogr i biologi, kemi, geovetenskap vid Uppsala universitet varav 19 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 2 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 2 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 21.32 1.40 0.00
Urval 2 14.90 19.41 1.35
Vårterminen år 2014 hade Bastermin Reserverad plats på kandprogr i biologi, kemi, geovetenskap vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 21.32 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

109

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

8

Under VT2014 sökte 109 personer till Bastermin Reserverad plats på kandprogr i biologi, kemi, geovetenskap vid Uppsala universitet varav 24 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 2 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 1 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala