Antagningspoäng för Bastermin Reserverad plats på kandprogr i datavet., fysik, matematik vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P6207

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.70 19.52 1.20 0.00 0.00
Urval 2 15.70 15.05 1.20 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Bastermin Reserverad plats på kandprogr i datavet., fysik, matematik vid Uppsala universitet antagningspoängen 15.70 i urvalsgrupp BI, 19.52 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

110

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

9

Under VT2018 sökte 110 personer till Bastermin Reserverad plats på kandprogr i datavet., fysik, matematik vid Uppsala universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 3 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 4 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.19 16.84 1.40 0.00
Urval 2 15.94 15.79 1.35
Vårterminen år 2017 hade Bastermin Reserverad plats på kandprogr i datavet., fysik, matematik vid Uppsala universitet antagningspoängen 16.19 i urvalsgrupp BI, 16.84 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

123

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under VT2017 sökte 123 personer till Bastermin Reserverad plats på kandprogr i datavet., fysik, matematik vid Uppsala universitet varav 23 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 2 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 4 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.52 19.18 1.35 0.00
Urval 2 18.52 19.18 1.35
Vårterminen år 2016 hade Bastermin Reserverad plats på kandprogr i datavet., fysik, matematik vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.52 i urvalsgrupp BI, 19.18 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

113

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under VT2016 sökte 113 personer till Bastermin Reserverad plats på kandprogr i datavet., fysik, matematik vid Uppsala universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 1 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.97 20.13 0.95 0.00
Urval 2 16.97 20.13 0.90
Vårterminen år 2015 hade Bastermin Reserverad plats på kandprogr i datavet., fysik, matematik vid Uppsala universitet antagningspoängen 16.97 i urvalsgrupp BI, 20.13 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

100

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under VT2015 sökte 100 personer till Bastermin Reserverad plats på kandprogr i datavet., fysik, matematik vid Uppsala universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 4 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 4 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.00 19.30 1.30 0.00
Urval 2 15.60 18.30 1.30
Vårterminen år 2014 hade Bastermin Reserverad plats på kandprogr i datavet., fysik, matematik vid Uppsala universitet antagningspoängen 16.00 i urvalsgrupp BI, 19.30 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

80

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

8

Under VT2014 sökte 80 personer till Bastermin Reserverad plats på kandprogr i datavet., fysik, matematik vid Uppsala universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 5 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 4 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala