Antagningspoäng för Beteendevetenskapligt kandidatprogram vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P2500

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.70 19.74 1.30 0.00 4.00
Urval 2 20.35 19.40 1.30 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Beteendevetenskapligt kandidatprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.70 i urvalsgrupp BI, 19.74 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

2021

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2020 sökte 2021 personer till Beteendevetenskapligt kandidatprogram vid Uppsala universitet varav 287 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 7 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 7 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.85 20.60 1.40 0.00 4.00
Urval 2 20.00 19.85 1.30 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Beteendevetenskapligt kandidatprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.85 i urvalsgrupp BI, 20.60 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1764

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2019 sökte 1764 personer till Beteendevetenskapligt kandidatprogram vid Uppsala universitet varav 251 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 9 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 9 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.63 20.17 1.35 0.00 4.00
Urval 2 20.21 19.38 1.35 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Beteendevetenskapligt kandidatprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.63 i urvalsgrupp BI, 20.17 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

2155

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2018 sökte 2155 personer till Beteendevetenskapligt kandidatprogram vid Uppsala universitet varav 270 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 11 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 11 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.47 19.43 1.35 4.00
Urval 2 19.85 19.20 1.25 4.00
För höstterminen år 2017 hade Beteendevetenskapligt kandidatprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.47 i urvalsgrupp BI, 19.43 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1995

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2017 sökte 1995 personer till Beteendevetenskapligt kandidatprogram vid Uppsala universitet varav 203 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 12 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 9 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.70 20.70 1.35 0.00
Urval 2 20.50 20.32 1.30
För höstterminen år 2016 hade Beteendevetenskapligt kandidatprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.70 i urvalsgrupp BI, 20.70 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

2266

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2016 sökte 2266 personer till Beteendevetenskapligt kandidatprogram vid Uppsala universitet varav 262 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 12 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 16 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.10 20.90 1.40 4.00
Urval 2 20.60 19.20 1.30 4.00
För höstterminen år 2015 hade Beteendevetenskapligt kandidatprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 21.10 i urvalsgrupp BI, 20.90 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

2397

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2015 sökte 2397 personer till Beteendevetenskapligt kandidatprogram vid Uppsala universitet varav 280 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 13 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 14 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.30 20.52 1.35 0.00
Urval 2 20.90 18.54 1.30
För höstterminen år 2014 hade Beteendevetenskapligt kandidatprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 21.30 i urvalsgrupp BI, 20.52 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

2218

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 2218 personer till Beteendevetenskapligt kandidatprogram vid Uppsala universitet varav 278 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 13 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 14 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala