Antagningspoäng för Biomedicinprogrammet vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P3250

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.14 19.73 1.25 0.00 0.00
Urval 2 19.58 19.41 1.20 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Biomedicinprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.14 i urvalsgrupp BI, 19.73 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

723

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

70

Under HT2020 sökte 723 personer till Biomedicinprogrammet vid Uppsala universitet varav 98 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 17 var män och 53 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 18 var män och 49 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.74 19.90 1.25 0.00 0.00
Urval 2 19.17 18.54 1.20 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Biomedicinprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.74 i urvalsgrupp BI, 19.90 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

573

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

70

Under HT2019 sökte 573 personer till Biomedicinprogrammet vid Uppsala universitet varav 90 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 12 var män och 54 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 8 var män och 57 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.57 19.53 1.20 0.00 0.00
Urval 2 18.70 18.73 1.15 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Biomedicinprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.57 i urvalsgrupp BI, 19.53 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

588

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

62

Under HT2018 sökte 588 personer till Biomedicinprogrammet vid Uppsala universitet varav 70 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 12 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 62 personer varav 13 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.07 20.00 1.30 0.00
Urval 2 17.90 19.89 1.15
För höstterminen år 2017 hade Biomedicinprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.07 i urvalsgrupp BI, 20.00 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

572

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

55

Under HT2017 sökte 572 personer till Biomedicinprogrammet vid Uppsala universitet varav 60 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 13 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 16 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.30 19.70 1.20 4.00
Urval 2 18.01 18.60 1.00 3.00
För höstterminen år 2016 hade Biomedicinprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.30 i urvalsgrupp BI, 19.70 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

657

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

62

Under HT2016 sökte 657 personer till Biomedicinprogrammet vid Uppsala universitet varav 64 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 13 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 62 personer varav 14 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.43 19.25 1.20 0.00
Urval 2 19.43 17.31 0.90
För höstterminen år 2015 hade Biomedicinprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.43 i urvalsgrupp BI, 19.25 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

620

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

62

Under HT2015 sökte 620 personer till Biomedicinprogrammet vid Uppsala universitet varav 61 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 16 var män och 47 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 62 personer varav 18 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.20 19.74 1.10 0.00
Urval 2 18.10 15.70 1.00
För höstterminen år 2014 hade Biomedicinprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.20 i urvalsgrupp BI, 19.74 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

678

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

62

Under HT2014 sökte 678 personer till Biomedicinprogrammet vid Uppsala universitet varav 52 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 18 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 62 personer varav 19 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala