Antagningspoäng för Biomedicinska analytikerprogrammet vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P3300

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.80 18.81 0.60 0.00 0.00
Urval 2 15.45 16.13 0.55 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Biomedicinska analytikerprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 16.80 i urvalsgrupp BI, 18.81 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

602

Antagna urval 1

43

Antagna urval 2

43

Under HT2020 sökte 602 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet vid Uppsala universitet varav 92 i första hand. Totalt antogs 43 personer i det första urvalet varav 9 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 43 personer varav 10 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.92 18.32 0.75 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Biomedicinska analytikerprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 14.92 i urvalsgrupp BI, 18.32 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

505

Antagna urval 1

43

Antagna urval 2

43

Under HT2019 sökte 505 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet vid Uppsala universitet varav 74 i första hand. Totalt antogs 43 personer i det första urvalet varav 7 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 43 personer varav 6 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.24 19.23 0.90 0.00 0.00
Urval 2 0.00 19.23 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Biomedicinska analytikerprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 16.24 i urvalsgrupp BI, 19.23 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

584

Antagna urval 1

43

Antagna urval 2

43

Under HT2018 sökte 584 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet vid Uppsala universitet varav 61 i första hand. Totalt antogs 43 personer i det första urvalet varav 10 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 43 personer varav 6 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.08 18.64 1.10 0.00
Urval 2 15.13 18.64 0.85
För höstterminen år 2017 hade Biomedicinska analytikerprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.08 i urvalsgrupp BI, 18.64 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

175

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under HT2017 sökte 175 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet vid Uppsala universitet varav 21 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 4 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 5 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.35 19.28 1.20 3.50
Urval 2 15.16 19.28 0.95
För höstterminen år 2016 hade Biomedicinska analytikerprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 21.35 i urvalsgrupp BI, 19.28 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

188

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under HT2016 sökte 188 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet vid Uppsala universitet varav 22 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 4 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 4 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.30 18.43 1.10 0.00
Urval 2 17.34 17.01 0.90
För höstterminen år 2015 hade Biomedicinska analytikerprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.30 i urvalsgrupp BI, 18.43 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

702

Antagna urval 1

43

Antagna urval 2

43

Under HT2015 sökte 702 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet vid Uppsala universitet varav 70 i första hand. Totalt antogs 43 personer i det första urvalet varav 8 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 43 personer varav 11 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.40 20.47 0.70 0.00
Urval 2 19.40 20.13 0.50
För höstterminen år 2014 hade Biomedicinska analytikerprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.40 i urvalsgrupp BI, 20.47 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

165

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under HT2014 sökte 165 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet vid Uppsala universitet varav 21 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 6 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 2 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala