Antagningspoäng för Biomedicinska analytikerprogrammet (Sundsvall) vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P3302

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.35 19.27 0.85 0.00
Urval 2 19.20 16.30 0.85
För höstterminen år 2015 hade Biomedicinska analytikerprogrammet (Sundsvall) vid Uppsala universitet antagningspoängen 21.35 i urvalsgrupp BI, 19.27 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

197

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under HT2015 sökte 197 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet (Sundsvall) vid Uppsala universitet varav 21 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 5 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 5 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala