Antagningspoäng för Byggnadsantikvarieprogrammet vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P5045

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.10 17.02 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Byggnadsantikvarieprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 14.10 i urvalsgrupp BI, 17.02 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

172

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

35

Under HT2020 sökte 172 personer till Byggnadsantikvarieprogrammet vid Uppsala universitet varav 48 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 20 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 12 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.80 12.47 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Byggnadsantikvarieprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 14.80 i urvalsgrupp BI, 12.47 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

174

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

21

Under HT2018 sökte 174 personer till Byggnadsantikvarieprogrammet vid Uppsala universitet varav 40 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 11 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 9 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 16.61 0.50 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Byggnadsantikvarieprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 16.30 i urvalsgrupp BI, 16.61 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

124

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

22

Under HT2017 sökte 124 personer till Byggnadsantikvarieprogrammet vid Uppsala universitet varav 32 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 9 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 4 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.43 14.83 0.60 0.00
Urval 2 10.25 11.93 0.70
För höstterminen år 2016 hade Byggnadsantikvarieprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 14.43 i urvalsgrupp BI, 14.83 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

169

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

31

Under HT2016 sökte 169 personer till Byggnadsantikvarieprogrammet vid Uppsala universitet varav 37 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 13 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 31 personer varav 8 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.60 15.03 0.40 4.00
Urval 2 12.60 12.38 0.40
För höstterminen år 2015 hade Byggnadsantikvarieprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 12.60 i urvalsgrupp BI, 15.03 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

131

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

14

Under HT2015 sökte 131 personer till Byggnadsantikvarieprogrammet vid Uppsala universitet varav 23 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 11 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 5 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.90 15.08 0.60 4.00
Urval 2 12.88 12.93 0.20 4.00
För höstterminen år 2014 hade Byggnadsantikvarieprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 16.90 i urvalsgrupp BI, 15.08 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

154

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2014 sökte 154 personer till Byggnadsantikvarieprogrammet vid Uppsala universitet varav 33 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 12 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 12 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala