Antagningspoäng för Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P1509

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.40 17.57 1.30 0.00
Urval 2 16.88 16.47 1.30
För höstterminen år 2017 hade Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.40 i urvalsgrupp BI, 17.57 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

457

Antagna urval 1

47

Antagna urval 2

38

Under HT2017 sökte 457 personer till Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik vid Uppsala universitet varav 52 i första hand. Totalt antogs 47 personer i det första urvalet varav 42 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 36 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 92% män och 7% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.10 15.10 1.25 0.00
Urval 2 19.10 15.05 1.20
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.10 i urvalsgrupp BI, 15.10 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

452

Antagna urval 1

47

Antagna urval 2

38

Under HT2016 sökte 452 personer till Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik vid Uppsala universitet varav 28 i första hand. Totalt antogs 47 personer i det första urvalet varav 45 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 37 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 96% män och 4% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.00 17.54 1.25 0.00
Urval 2 17.76 17.54 1.25
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.00 i urvalsgrupp BI, 17.54 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

507

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

35

Under HT2015 sökte 507 personer till Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik vid Uppsala universitet varav 42 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 39 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 31 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 88% män och 13% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.27 17.35 1.20 0.00
Urval 2 18.27 17.27 1.20
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.27 i urvalsgrupp BI, 17.35 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

451

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

35

Under HT2014 sökte 451 personer till Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik vid Uppsala universitet varav 31 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 38 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 28 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 18% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala