Antagningspoäng för Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P1509

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.70 18.41 1.20 0.00 0.00
Urval 2 18.70 18.18 1.20 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.70 i urvalsgrupp BI, 18.41 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

524

Antagna urval 1

57

Antagna urval 2

46

Under HT2020 sökte 524 personer till Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik vid Uppsala universitet varav 61 i första hand. Totalt antogs 57 personer i det första urvalet varav 46 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 46 personer varav 40 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.19 18.19 1.30 0.00 0.00
Urval 2 18.18 17.24 1.30 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.19 i urvalsgrupp BI, 18.19 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

491

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2019 sökte 491 personer till Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik vid Uppsala universitet varav 50 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 43 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 38 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 90% män och 9% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.40 17.39 1.25 0.00 0.00
Urval 2 17.40 17.39 1.25 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.40 i urvalsgrupp BI, 17.39 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

506

Antagna urval 1

47

Antagna urval 2

38

Under HT2018 sökte 506 personer till Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik vid Uppsala universitet varav 35 i första hand. Totalt antogs 47 personer i det första urvalet varav 40 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 32 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 85% män och 13% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.40 17.57 1.30 0.00
Urval 2 16.88 16.47 1.30
För höstterminen år 2017 hade Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.40 i urvalsgrupp BI, 17.57 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

457

Antagna urval 1

47

Antagna urval 2

38

Under HT2017 sökte 457 personer till Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik vid Uppsala universitet varav 52 i första hand. Totalt antogs 47 personer i det första urvalet varav 42 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 36 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 92% män och 7% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.10 15.10 1.25 0.00
Urval 2 19.10 15.05 1.20
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.10 i urvalsgrupp BI, 15.10 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

452

Antagna urval 1

47

Antagna urval 2

38

Under HT2016 sökte 452 personer till Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik vid Uppsala universitet varav 28 i första hand. Totalt antogs 47 personer i det första urvalet varav 45 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 37 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 96% män och 4% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.00 17.54 1.25 0.00
Urval 2 17.76 17.54 1.25
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.00 i urvalsgrupp BI, 17.54 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

507

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

35

Under HT2015 sökte 507 personer till Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik vid Uppsala universitet varav 42 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 39 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 31 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 88% män och 13% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.27 17.35 1.20 0.00
Urval 2 18.27 17.27 1.20
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.27 i urvalsgrupp BI, 17.35 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

451

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

35

Under HT2014 sökte 451 personer till Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik vid Uppsala universitet varav 31 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 38 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 28 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 18% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala