Antagningspoäng för Civilingenjörsprogrammet i energisystem vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P1501

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.50 18.65 0.00 0.00 0.00
Urval 2 18.28 18.65 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjörsprogrammet i energisystem vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.50 i urvalsgrupp BI, 18.65 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

674

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

72

Under HT2020 sökte 674 personer till Civilingenjörsprogrammet i energisystem vid Uppsala universitet varav 85 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 54 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 72 personer varav 40 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.02 17.88 0.00 0.00 0.00
Urval 2 17.24 17.88 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Civilingenjörsprogrammet i energisystem vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.02 i urvalsgrupp BI, 17.88 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

584

Antagna urval 1

89

Antagna urval 2

71

Under HT2019 sökte 584 personer till Civilingenjörsprogrammet i energisystem vid Uppsala universitet varav 77 i första hand. Totalt antogs 89 personer i det första urvalet varav 51 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 71 personer varav 49 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 37% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.30 19.06 1.15 0.00 0.00
Urval 2 17.20 19.06 1.15 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjörsprogrammet i energisystem vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.30 i urvalsgrupp BI, 19.06 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

669

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

65

Under HT2018 sökte 669 personer till Civilingenjörsprogrammet i energisystem vid Uppsala universitet varav 76 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 56 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 50 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.19 16.41 1.25
Urval 2 16.90 16.30 1.25
Under terminen HT2017 hade utbildningen Civilingenjörsprogrammet i energisystem på Uppsala universitet 17.19 i urvalsgrupp BI, 16.41 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

633

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

65

Under HT2017 sökte 633 personer till Civilingenjörsprogrammet i energisystem vid Uppsala universitet varav 60 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 56 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 44 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.16 17.90 1.30 0.00
Urval 2 18.00 17.90 1.30
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjörsprogrammet i energisystem vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.16 i urvalsgrupp BI, 17.90 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

638

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

65

Under HT2016 sökte 638 personer till Civilingenjörsprogrammet i energisystem vid Uppsala universitet varav 77 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 47 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 41 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 37% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.07 18.38 1.30 0.00
Urval 2 19.07 18.38 1.30
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjörsprogrammet i energisystem vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.07 i urvalsgrupp BI, 18.38 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

712

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

70

Under HT2015 sökte 712 personer till Civilingenjörsprogrammet i energisystem vid Uppsala universitet varav 81 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 45 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 40 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.70 18.00 1.25 0.00
Urval 2 18.70 18.00 1.25
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjörsprogrammet i energisystem vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.70 i urvalsgrupp BI, 18.00 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

693

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

72

Under HT2014 sökte 693 personer till Civilingenjörsprogrammet i energisystem vid Uppsala universitet varav 74 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 56 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 72 personer varav 46 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala