Antagningspoäng för Civilingenjörsprogrammet i energisystem vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P1501

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.19 16.41 1.25
Urval 2 16.90 16.30 1.25
Under terminen HT2017 hade utbildningen Civilingenjörsprogrammet i energisystem på Uppsala universitet 17.19 i urvalsgrupp BI, 16.41 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

633

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

65

Under HT2017 sökte 633 personer till Civilingenjörsprogrammet i energisystem vid Uppsala universitet varav 60 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 56 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 44 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.16 17.90 1.30 0.00
Urval 2 18.00 17.90 1.30
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjörsprogrammet i energisystem vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.16 i urvalsgrupp BI, 17.90 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

638

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

65

Under HT2016 sökte 638 personer till Civilingenjörsprogrammet i energisystem vid Uppsala universitet varav 77 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 47 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 41 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 37% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.07 18.38 1.30 0.00
Urval 2 19.07 18.38 1.30
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjörsprogrammet i energisystem vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.07 i urvalsgrupp BI, 18.38 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

712

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

70

Under HT2015 sökte 712 personer till Civilingenjörsprogrammet i energisystem vid Uppsala universitet varav 81 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 45 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 40 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.70 18.00 1.25 0.00
Urval 2 18.70 18.00 1.25
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjörsprogrammet i energisystem vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.70 i urvalsgrupp BI, 18.00 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

693

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

72

Under HT2014 sökte 693 personer till Civilingenjörsprogrammet i energisystem vid Uppsala universitet varav 74 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 56 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 72 personer varav 46 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala