Antagningspoäng för Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P1510

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.20 21.30 1.55 0.00 0.00
Urval 2 21.16 21.30 1.55 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi vid Uppsala universitet antagningspoängen 21.20 i urvalsgrupp BI, 21.30 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

2182

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

68

Under HT2020 sökte 2182 personer till Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi vid Uppsala universitet varav 427 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 54 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 68 personer varav 44 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala