Antagningspoäng för Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P1502

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.55 18.88 1.45
Urval 2 18.55 18.71 1.45
Under terminen HT2017 hade utbildningen Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi på Uppsala universitet 18.55 i urvalsgrupp BI, 18.88 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

672

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

65

Under HT2017 sökte 672 personer till Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi vid Uppsala universitet varav 128 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 60 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 48 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 74% män och 26% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.05 18.17 1.35
Urval 2 19.06 18.17 1.35
Under terminen HT2016 hade utbildningen Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi på Uppsala universitet 19.05 i urvalsgrupp BI, 18.17 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

641

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

66

Under HT2016 sökte 641 personer till Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi vid Uppsala universitet varav 109 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 58 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 66 personer varav 50 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 74% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.30 17.45 1.30 0.00
Urval 2 18.30 17.45 1.30
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.30 i urvalsgrupp BI, 17.45 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

628

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

76

Under HT2015 sökte 628 personer till Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi vid Uppsala universitet varav 99 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 66 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 76 personer varav 54 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 72% män och 28% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.30 17.70 1.25 0.00
Urval 2 18.30 17.70 1.25
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.30 i urvalsgrupp BI, 17.70 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

651

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

70

Under HT2014 sökte 651 personer till Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi vid Uppsala universitet varav 110 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 68 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 57 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 78% män och 22% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala