Antagningspoäng för Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P1503

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 19.26 0.00 0.00 0.00
Urval 2 18.49 19.26 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.00 i urvalsgrupp BI, 19.26 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

591

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

68

Under HT2020 sökte 591 personer till Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik vid Uppsala universitet varav 64 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 38 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 68 personer varav 29 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.92 17.77 0.00 0.00 0.00
Urval 2 17.55 17.52 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.92 i urvalsgrupp BI, 17.77 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

465

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

68

Under HT2019 sökte 465 personer till Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik vid Uppsala universitet varav 62 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 39 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 68 personer varav 31 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.92 17.17 1.05 0.00 0.00
Urval 2 17.72 17.17 1.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.92 i urvalsgrupp BI, 17.17 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

491

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

65

Under HT2018 sökte 491 personer till Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik vid Uppsala universitet varav 57 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 40 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 35 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.07 17.50 1.30 0.00
Urval 2 17.40 17.26 1.20
För höstterminen år 2017 hade Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.07 i urvalsgrupp BI, 17.50 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

560

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

65

Under HT2017 sökte 560 personer till Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik vid Uppsala universitet varav 78 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 38 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 37 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.53 15.27 1.15 0.00
Urval 2 17.76 15.27 1.15
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.53 i urvalsgrupp BI, 15.27 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

531

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

65

Under HT2016 sökte 531 personer till Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik vid Uppsala universitet varav 61 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 38 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 35 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 49% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.00 17.81 1.10 4.00
Urval 2 15.83 18.15 1.10 4.00
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.00 i urvalsgrupp BI, 17.81 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

557

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

70

Under HT2015 sökte 557 personer till Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik vid Uppsala universitet varav 63 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 49 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 36 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.70 18.60 1.05 0.00
Urval 2 17.70 18.60 1.05
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.70 i urvalsgrupp BI, 18.60 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

535

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

73

Under HT2014 sökte 535 personer till Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik vid Uppsala universitet varav 48 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 46 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 73 personer varav 38 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala