Antagningspoäng för Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P1503

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.07 17.50 1.30 0.00
Urval 2 17.40 17.26 1.20
För höstterminen år 2017 hade Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.07 i urvalsgrupp BI, 17.50 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

560

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

65

Under HT2017 sökte 560 personer till Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik vid Uppsala universitet varav 78 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 38 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 37 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.53 15.27 1.15 0.00
Urval 2 17.76 15.27 1.15
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.53 i urvalsgrupp BI, 15.27 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

531

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

65

Under HT2016 sökte 531 personer till Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik vid Uppsala universitet varav 61 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 38 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 35 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 49% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.00 17.81 1.10 4.00
Urval 2 15.83 18.15 1.10 4.00
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.00 i urvalsgrupp BI, 17.81 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

557

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

70

Under HT2015 sökte 557 personer till Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik vid Uppsala universitet varav 63 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 49 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 36 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.70 18.60 1.05 0.00
Urval 2 17.70 18.60 1.05
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.70 i urvalsgrupp BI, 18.60 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

535

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

73

Under HT2014 sökte 535 personer till Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik vid Uppsala universitet varav 48 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 46 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 73 personer varav 38 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala