Antagningspoäng för Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P1504

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.92 17.88 1.25 0.00
Urval 2 17.19 16.97 1.30
För höstterminen år 2017 hade Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.92 i urvalsgrupp BI, 17.88 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

572

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

65

Under HT2017 sökte 572 personer till Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik vid Uppsala universitet varav 77 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 22 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 22 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.60 17.75 1.30 0.00
Urval 2 19.70 17.75 1.25
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.60 i urvalsgrupp BI, 17.75 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

606

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

65

Under HT2016 sökte 606 personer till Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik vid Uppsala universitet varav 83 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 26 var män och 53 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 22 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.00 18.56 1.35 0.00
Urval 2 20.00 18.89 1.35
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.00 i urvalsgrupp BI, 18.56 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

686

Antagna urval 1

78

Antagna urval 2

67

Under HT2015 sökte 686 personer till Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik vid Uppsala universitet varav 85 i första hand. Totalt antogs 78 personer i det första urvalet varav 17 var män och 61 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 67 personer varav 18 var män och 49 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.70 19.74 1.30 0.00
Urval 2 19.50 19.00 1.25
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.70 i urvalsgrupp BI, 19.74 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

637

Antagna urval 1

82

Antagna urval 2

71

Under HT2014 sökte 637 personer till Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik vid Uppsala universitet varav 96 i första hand. Totalt antogs 82 personer i det första urvalet varav 24 var män och 58 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 71 personer varav 24 var män och 47 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala