Antagningspoäng för Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P1505

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.25 20.18 1.30 0.00 0.00
Urval 2 20.26 20.18 1.30 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.25 i urvalsgrupp BI, 20.18 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

895

Antagna urval 1

87

Antagna urval 2

71

Under HT2020 sökte 895 personer till Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik vid Uppsala universitet varav 119 i första hand. Totalt antogs 87 personer i det första urvalet varav 23 var män och 64 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 71 personer varav 21 var män och 50 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.86 19.62 1.35 0.00 0.00
Urval 2 19.27 19.62 1.35 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.86 i urvalsgrupp BI, 19.62 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

651

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

68

Under HT2019 sökte 651 personer till Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik vid Uppsala universitet varav 94 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 28 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 68 personer varav 27 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.21 19.10 1.30 0.00 0.00
Urval 2 18.33 19.10 1.30 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.21 i urvalsgrupp BI, 19.10 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

686

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

65

Under HT2018 sökte 686 personer till Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik vid Uppsala universitet varav 77 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 25 var män och 54 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 22 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.05 19.06 1.35 0.00
Urval 2 17.97 19.06 1.35
För höstterminen år 2017 hade Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.05 i urvalsgrupp BI, 19.06 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

727

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

65

Under HT2017 sökte 727 personer till Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik vid Uppsala universitet varav 73 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 25 var män och 55 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 18 var män och 47 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.40 18.04 1.25 0.00
Urval 2 20.27 18.04 1.25
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.40 i urvalsgrupp BI, 18.04 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

746

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

65

Under HT2016 sökte 746 personer till Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik vid Uppsala universitet varav 89 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 23 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 21 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.50 17.28 1.30 0.00
Urval 2 17.66 20.20 1.10
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.50 i urvalsgrupp BI, 17.28 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

697

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

70

Under HT2015 sökte 697 personer till Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik vid Uppsala universitet varav 79 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 29 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 27 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.13 19.10 1.25 0.00
Urval 2 19.30 16.50 1.25
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.13 i urvalsgrupp BI, 19.10 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

636

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

70

Under HT2014 sökte 636 personer till Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik vid Uppsala universitet varav 70 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 30 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 31 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala