Antagningspoäng för Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P1506

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.70 19.55 1.25 0.00 0.00
Urval 2 18.70 19.10 1.25 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.70 i urvalsgrupp BI, 19.55 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

588

Antagna urval 1

114

Antagna urval 2

91

Under HT2020 sökte 588 personer till Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle vid Uppsala universitet varav 114 i första hand. Totalt antogs 114 personer i det första urvalet varav 46 var män och 67 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 91 personer varav 36 var män och 54 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.23 18.27 1.30 0.00 0.00
Urval 2 18.02 18.27 1.30 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.23 i urvalsgrupp BI, 18.27 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

566

Antagna urval 1

113

Antagna urval 2

91

Under HT2019 sökte 566 personer till Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle vid Uppsala universitet varav 131 i första hand. Totalt antogs 113 personer i det första urvalet varav 56 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 91 personer varav 47 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.32 16.96 1.35 0.00 0.00
Urval 2 18.28 16.96 1.35 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.32 i urvalsgrupp BI, 16.96 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

640

Antagna urval 1

107

Antagna urval 2

87

Under HT2018 sökte 640 personer till Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle vid Uppsala universitet varav 133 i första hand. Totalt antogs 107 personer i det första urvalet varav 52 var män och 55 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 87 personer varav 45 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.91 17.95 1.35 0.00
Urval 2 18.75 17.95 1.35
För höstterminen år 2017 hade Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.91 i urvalsgrupp BI, 17.95 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

615

Antagna urval 1

93

Antagna urval 2

76

Under HT2017 sökte 615 personer till Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle vid Uppsala universitet varav 110 i första hand. Totalt antogs 93 personer i det första urvalet varav 39 var män och 54 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 76 personer varav 34 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.80 19.20 1.40
Urval 2 19.80 19.13 1.40
Under terminen HT2016 hade utbildningen Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle på Uppsala universitet 19.80 i urvalsgrupp BI, 19.20 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

596

Antagna urval 1

93

Antagna urval 2

76

Under HT2016 sökte 596 personer till Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle vid Uppsala universitet varav 117 i första hand. Totalt antogs 93 personer i det första urvalet varav 42 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 76 personer varav 31 var män och 45 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.34 19.13 1.45 0.00
Urval 2 20.34 19.20 1.45
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.34 i urvalsgrupp BI, 19.13 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

699

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

72

Under HT2015 sökte 699 personer till Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle vid Uppsala universitet varav 142 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 35 var män och 55 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 72 personer varav 31 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.04 20.33 1.45 0.00
Urval 2 20.05 20.33 1.45
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.04 i urvalsgrupp BI, 20.33 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

639

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

71

Under HT2014 sökte 639 personer till Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle vid Uppsala universitet varav 133 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 40 var män och 50 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 71 personer varav 32 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala