Antagningspoäng för Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P1507

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.95 19.43 0.00 0.00 0.00
Urval 2 19.95 19.43 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.95 i urvalsgrupp BI, 19.43 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

894

Antagna urval 1

171

Antagna urval 2

137

Under HT2020 sökte 894 personer till Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik vid Uppsala universitet varav 157 i första hand. Totalt antogs 171 personer i det första urvalet varav 132 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 137 personer varav 103 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 76% män och 23% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.79 18.60 0.00 0.00 0.00
Urval 2 19.79 18.60 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.79 i urvalsgrupp BI, 18.60 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

706

Antagna urval 1

149

Antagna urval 2

119

Under HT2019 sökte 706 personer till Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik vid Uppsala universitet varav 149 i första hand. Totalt antogs 149 personer i det första urvalet varav 119 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 119 personer varav 98 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 81% män och 19% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.45 18.15 1.35 0.00 0.00
Urval 2 19.27 18.15 1.35 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.45 i urvalsgrupp BI, 18.15 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

805

Antagna urval 1

144

Antagna urval 2

117

Under HT2018 sökte 805 personer till Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik vid Uppsala universitet varav 138 i första hand. Totalt antogs 144 personer i det första urvalet varav 114 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 117 personer varav 94 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.69 19.75 1.50 4.00
Urval 2 19.48 18.48 1.45
För höstterminen år 2017 hade Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.69 i urvalsgrupp BI, 19.75 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

803

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

97

Under HT2017 sökte 803 personer till Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik vid Uppsala universitet varav 126 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 88 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 97 personer varav 76 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 76% män och 24% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.49 17.77 1.45 0.00
Urval 2 20.49 17.77 1.45
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.49 i urvalsgrupp BI, 17.77 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

867

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

100

Under HT2016 sökte 867 personer till Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik vid Uppsala universitet varav 144 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 89 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 78 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 76% män och 24% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.70 17.15 1.45 0.00
Urval 2 18.70 17.15 1.45
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.70 i urvalsgrupp BI, 17.15 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

791

Antagna urval 1

145

Antagna urval 2

115

Under HT2015 sökte 791 personer till Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik vid Uppsala universitet varav 133 i första hand. Totalt antogs 145 personer i det första urvalet varav 111 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 115 personer varav 91 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 78% män och 21% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.10 17.70 1.30 0.00
Urval 2 19.10 17.70 1.35
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.10 i urvalsgrupp BI, 17.70 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

674

Antagna urval 1

130

Antagna urval 2

105

Under HT2014 sökte 674 personer till Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik vid Uppsala universitet varav 98 i första hand. Totalt antogs 130 personer i det första urvalet varav 104 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 105 personer varav 86 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 81% män och 18% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala