Antagningspoäng för Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P1508

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.05 17.66 1.25 0.00
Urval 2 15.80 16.34 1.25
För höstterminen år 2017 hade Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.05 i urvalsgrupp BI, 17.66 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

309

Antagna urval 1

47

Antagna urval 2

38

Under HT2017 sökte 309 personer till Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap vid Uppsala universitet varav 21 i första hand. Totalt antogs 47 personer i det första urvalet varav 36 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 30 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 78% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.30 17.25 1.15 0.00
Urval 2 16.60 17.25 1.20
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.30 i urvalsgrupp BI, 17.25 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

328

Antagna urval 1

47

Antagna urval 2

38

Under HT2016 sökte 328 personer till Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap vid Uppsala universitet varav 22 i första hand. Totalt antogs 47 personer i det första urvalet varav 30 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 24 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.00 14.45 1.00 0.00
Urval 2 15.31 14.45 0.90
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap vid Uppsala universitet antagningspoängen 16.00 i urvalsgrupp BI, 14.45 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

336

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

50

Under HT2015 sökte 336 personer till Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap vid Uppsala universitet varav 32 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 50 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 35 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 71% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.00 13.27 0.80
Urval 2 15.00 13.27 0.80
Under terminen HT2014 hade utbildningen Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap på Uppsala universitet 15.00 i urvalsgrupp BI, 13.27 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

273

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

60

Under HT2014 sökte 273 personer till Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap vid Uppsala universitet varav 24 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 58 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 53 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 85% män och 15% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala