Antagningspoäng för Dietistprogrammet vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P7160

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.41 19.70 1.25 0.00 4.00
Urval 2 19.79 19.30 1.20 0.00 4.00
För vårterminen år 2020 hade Dietistprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.41 i urvalsgrupp BI, 19.70 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

845

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under VT2020 sökte 845 personer till Dietistprogrammet vid Uppsala universitet varav 301 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 5 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 6 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.16 20.90 1.25 0.00 4.00
Urval 2 19.70 20.39 1.20 0.00 3.00
För vårterminen år 2019 hade Dietistprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.16 i urvalsgrupp BI, 20.90 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

795

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under VT2019 sökte 795 personer till Dietistprogrammet vid Uppsala universitet varav 276 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 1 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 1 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 3% män och 97% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.47 20.77 1.35 0.00 0.00
Urval 2 20.10 20.10 1.30 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Dietistprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.47 i urvalsgrupp BI, 20.77 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

1039

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under VT2018 sökte 1039 personer till Dietistprogrammet vid Uppsala universitet varav 336 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 3 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 4 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.20 21.56 1.45 4.00
Urval 2 20.30 20.75 1.40
Vårterminen år 2017 hade Dietistprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 21.20 i urvalsgrupp BI, 21.56 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

1091

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under VT2017 sökte 1091 personer till Dietistprogrammet vid Uppsala universitet varav 321 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 5 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 4 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.76 20.60 1.40 0.00
Urval 2 20.59 20.46 1.35
Vårterminen år 2016 hade Dietistprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.76 i urvalsgrupp BI, 20.60 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

1258

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

28

Under VT2016 sökte 1258 personer till Dietistprogrammet vid Uppsala universitet varav 370 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 2 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 2 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.30 21.20 1.45 0.00
Urval 2 20.70 20.83 1.30 4.00
Vårterminen år 2015 hade Dietistprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 21.30 i urvalsgrupp BI, 21.20 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

1459

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

28

Under VT2015 sökte 1459 personer till Dietistprogrammet vid Uppsala universitet varav 436 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 4 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 3 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.35 20.94 1.50 0.00
Urval 2 20.90 20.94 1.40
Vårterminen år 2014 hade Dietistprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 21.35 i urvalsgrupp BI, 20.94 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

1519

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

26

Under VT2014 sökte 1519 personer till Dietistprogrammet vid Uppsala universitet varav 455 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 3 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 2 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala