Antagningspoäng för Ekonomie kandidatprogram vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P7100

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.94 20.99 1.35 0.00 4.00
Urval 2 20.89 21.00 1.35 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Ekonomie kandidatprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.94 i urvalsgrupp BI, 20.99 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

3998

Antagna urval 1

222

Antagna urval 2

180

Under HT2020 sökte 3998 personer till Ekonomie kandidatprogram vid Uppsala universitet varav 950 i första hand. Totalt antogs 222 personer i det första urvalet varav 133 var män och 88 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 180 personer varav 109 var män och 70 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.85 19.59 1.35 0.00 4.00
Urval 2 19.69 19.72 1.30 0.00 4.00
För vårterminen år 2020 hade Ekonomie kandidatprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.85 i urvalsgrupp BI, 19.59 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

2077

Antagna urval 1

225

Antagna urval 2

180

Under VT2020 sökte 2077 personer till Ekonomie kandidatprogram vid Uppsala universitet varav 654 i första hand. Totalt antogs 225 personer i det första urvalet varav 141 var män och 83 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 180 personer varav 106 var män och 73 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.83 20.45 1.45 0.00 4.00
Urval 2 20.57 20.73 1.40 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Ekonomie kandidatprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.83 i urvalsgrupp BI, 20.45 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

3719

Antagna urval 1

225

Antagna urval 2

180

Under HT2019 sökte 3719 personer till Ekonomie kandidatprogram vid Uppsala universitet varav 894 i första hand. Totalt antogs 225 personer i det första urvalet varav 132 var män och 92 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 180 personer varav 110 var män och 69 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.95 20.00 1.35 0.00 4.00
Urval 2 19.64 19.84 1.30 0.00 4.00
För vårterminen år 2019 hade Ekonomie kandidatprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.95 i urvalsgrupp BI, 20.00 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

2258

Antagna urval 1

225

Antagna urval 2

180

Under VT2019 sökte 2258 personer till Ekonomie kandidatprogram vid Uppsala universitet varav 666 i första hand. Totalt antogs 225 personer i det första urvalet varav 132 var män och 91 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 180 personer varav 106 var män och 73 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.83 20.70 1.45 0.00 4.00
Urval 2 20.47 20.70 1.45 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ekonomie kandidatprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.83 i urvalsgrupp BI, 20.70 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

4498

Antagna urval 1

225

Antagna urval 2

180

Under HT2018 sökte 4498 personer till Ekonomie kandidatprogram vid Uppsala universitet varav 1006 i första hand. Totalt antogs 225 personer i det första urvalet varav 111 var män och 113 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 180 personer varav 100 var män och 79 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.98 19.54 1.40 0.00 4.00
Urval 2 19.79 19.53 1.35 0.00 4.00
För vårterminen år 2018 hade Ekonomie kandidatprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.98 i urvalsgrupp BI, 19.54 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

2548

Antagna urval 1

225

Antagna urval 2

180

Under VT2018 sökte 2548 personer till Ekonomie kandidatprogram vid Uppsala universitet varav 689 i första hand. Totalt antogs 225 personer i det första urvalet varav 140 var män och 82 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 180 personer varav 109 var män och 69 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 37% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.04 20.19 1.50 4.00
Urval 2 20.83 20.19 1.50
För höstterminen år 2017 hade Ekonomie kandidatprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 21.04 i urvalsgrupp BI, 20.19 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

4758

Antagna urval 1

225

Antagna urval 2

180

Under HT2017 sökte 4758 personer till Ekonomie kandidatprogram vid Uppsala universitet varav 994 i första hand. Totalt antogs 225 personer i det första urvalet varav 133 var män och 89 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 180 personer varav 113 var män och 66 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.25 20.21 1.40 4.00
Urval 2 20.00 20.21 1.40 4.00
Vårterminen år 2017 hade Ekonomie kandidatprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.25 i urvalsgrupp BI, 20.21 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

2864

Antagna urval 1

225

Antagna urval 2

180

Under VT2017 sökte 2864 personer till Ekonomie kandidatprogram vid Uppsala universitet varav 807 i första hand. Totalt antogs 225 personer i det första urvalet varav 128 var män och 93 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 180 personer varav 109 var män och 71 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.10 20.44 1.55 4.00
Urval 2 20.98 20.75 1.55 4.00
För höstterminen år 2016 hade Ekonomie kandidatprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 21.10 i urvalsgrupp BI, 20.44 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

5398

Antagna urval 1

225

Antagna urval 2

180

Under HT2016 sökte 5398 personer till Ekonomie kandidatprogram vid Uppsala universitet varav 1116 i första hand. Totalt antogs 225 personer i det första urvalet varav 116 var män och 94 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 180 personer varav 95 var män och 79 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.66 20.40 1.45 4.00
Urval 2 20.50 20.31 1.40 4.00
Vårterminen år 2016 hade Ekonomie kandidatprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.66 i urvalsgrupp BI, 20.40 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

3188

Antagna urval 1

225

Antagna urval 2

180

Under VT2016 sökte 3188 personer till Ekonomie kandidatprogram vid Uppsala universitet varav 888 i första hand. Totalt antogs 225 personer i det första urvalet varav 125 var män och 93 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 180 personer varav 104 var män och 69 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.20 20.60 1.55 4.00
Urval 2 21.10 20.50 1.55 4.00
För höstterminen år 2015 hade Ekonomie kandidatprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 21.20 i urvalsgrupp BI, 20.60 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

5828

Antagna urval 1

225

Antagna urval 2

180

Under HT2015 sökte 5828 personer till Ekonomie kandidatprogram vid Uppsala universitet varav 1109 i första hand. Totalt antogs 225 personer i det första urvalet varav 136 var män och 78 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 180 personer varav 110 var män och 63 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.70 20.70 1.45 0.00
Urval 2 20.70 20.60 1.40
Vårterminen år 2015 hade Ekonomie kandidatprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.70 i urvalsgrupp BI, 20.70 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

3249

Antagna urval 1

225

Antagna urval 2

180

Under VT2015 sökte 3249 personer till Ekonomie kandidatprogram vid Uppsala universitet varav 922 i första hand. Totalt antogs 225 personer i det första urvalet varav 115 var män och 106 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 180 personer varav 89 var män och 89 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.50 21.30 1.50 0.00
Urval 2 21.50 21.30 1.50
För höstterminen år 2014 hade Ekonomie kandidatprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 21.50 i urvalsgrupp BI, 21.30 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

5918

Antagna urval 1

225

Antagna urval 2

180

Under HT2014 sökte 5918 personer till Ekonomie kandidatprogram vid Uppsala universitet varav 1176 i första hand. Totalt antogs 225 personer i det första urvalet varav 121 var män och 95 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 180 personer varav 103 var män och 71 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.90 20.60 1.40 4.00
Urval 2 20.75 20.40 1.35 4.00
Vårterminen år 2014 hade Ekonomie kandidatprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.90 i urvalsgrupp BI, 20.60 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

2916

Antagna urval 1

225

Antagna urval 2

180

Under VT2014 sökte 2916 personer till Ekonomie kandidatprogram vid Uppsala universitet varav 848 i första hand. Totalt antogs 225 personer i det första urvalet varav 102 var män och 119 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 180 personer varav 85 var män och 90 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala