Antagningspoäng för Föremålsantikvarieprogrammet vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P5046

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.77 15.15 0.00 0.00 4.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Föremålsantikvarieprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 13.77 i urvalsgrupp BI, 15.15 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

117

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

18

Under HT2018 sökte 117 personer till Föremålsantikvarieprogrammet vid Uppsala universitet varav 30 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 11 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 6 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.12 14.48 0.40 4.00
Urval 2 14.50 14.48 0.65 4.00
För höstterminen år 2016 hade Föremålsantikvarieprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 14.12 i urvalsgrupp BI, 14.48 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

116

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

15

Under HT2016 sökte 116 personer till Föremålsantikvarieprogrammet vid Uppsala universitet varav 21 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 7 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 2 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.15 12.91 0.30 0.00
Urval 2 13.15 19.95 0.40
För höstterminen år 2015 hade Föremålsantikvarieprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 13.15 i urvalsgrupp BI, 12.91 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

89

Antagna urval 1

33

Antagna urval 2

17

Under HT2015 sökte 89 personer till Föremålsantikvarieprogrammet vid Uppsala universitet varav 22 i första hand. Totalt antogs 33 personer i det första urvalet varav 9 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 7 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.06 16.17 0.50 0.00
Urval 2 11.33 10.96 0.50 3.00
För höstterminen år 2014 hade Föremålsantikvarieprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.06 i urvalsgrupp BI, 16.17 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

125

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2014 sökte 125 personer till Föremålsantikvarieprogrammet vid Uppsala universitet varav 36 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 9 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 5 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala