Antagningspoäng för Förskollärarprogrammet vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P9000

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.20 13.69 0.30 2.50
Urval 2 13.00 13.69 0.10 3.00
För höstterminen år 2017 hade Förskollärarprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 12.20 i urvalsgrupp BI, 13.69 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

267

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

63

Under HT2017 sökte 267 personer till Förskollärarprogrammet vid Uppsala universitet varav 79 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 6 var män och 94 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 63 personer varav 2 var män och 61 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 5% män och 95% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.60 14.07 0.15 3.00
Urval 2 10.38
Vårterminen år 2017 hade Förskollärarprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 13.60 i urvalsgrupp BI, 14.07 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

863

Antagna urval 1

250

Antagna urval 2

210

Under VT2017 sökte 863 personer till Förskollärarprogrammet vid Uppsala universitet varav 157 i första hand. Totalt antogs 250 personer i det första urvalet varav 33 var män och 214 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 210 personer varav 20 var män och 189 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.85 15.61 0.55 3.50
Urval 2 14.30 15.03 0.35 4.00
För höstterminen år 2016 hade Förskollärarprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 15.85 i urvalsgrupp BI, 15.61 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1359

Antagna urval 1

160

Antagna urval 2

160

Under HT2016 sökte 1359 personer till Förskollärarprogrammet vid Uppsala universitet varav 218 i första hand. Totalt antogs 160 personer i det första urvalet varav 12 var män och 144 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 160 personer varav 17 var män och 140 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.60 15.40 0.50 3.50
Urval 2 14.05 14.81 0.35 3.00
Vårterminen år 2016 hade Förskollärarprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 15.60 i urvalsgrupp BI, 15.40 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

1029

Antagna urval 1

145

Antagna urval 2

145

Under VT2016 sökte 1029 personer till Förskollärarprogrammet vid Uppsala universitet varav 167 i första hand. Totalt antogs 145 personer i det första urvalet varav 19 var män och 125 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 145 personer varav 24 var män och 120 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.95 16.50 0.60 3.00
Urval 2 14.48 15.00 0.40 3.00
För höstterminen år 2015 hade Förskollärarprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 15.95 i urvalsgrupp BI, 16.50 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1452

Antagna urval 1

180

Antagna urval 2

180

Under HT2015 sökte 1452 personer till Förskollärarprogrammet vid Uppsala universitet varav 227 i första hand. Totalt antogs 180 personer i det första urvalet varav 23 var män och 154 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 180 personer varav 21 var män och 157 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.85 16.20 0.60 3.00
Urval 2 14.60 14.69 0.40 3.00
Vårterminen år 2015 hade Förskollärarprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 15.85 i urvalsgrupp BI, 16.20 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

933

Antagna urval 1

130

Antagna urval 2

130

Under VT2015 sökte 933 personer till Förskollärarprogrammet vid Uppsala universitet varav 227 i första hand. Totalt antogs 130 personer i det första urvalet varav 17 var män och 113 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 130 personer varav 18 var män och 112 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 15.95 0.75 3.50
Urval 2 15.40 13.99 0.55 3.00
För höstterminen år 2014 hade Förskollärarprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 16.30 i urvalsgrupp BI, 15.95 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

353

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2014 sökte 353 personer till Förskollärarprogrammet vid Uppsala universitet varav 85 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 1 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 1 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 3% män och 97% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.56 16.94 0.60 4.00
Urval 2 15.10 15.60 0.45 3.00
Vårterminen år 2014 hade Förskollärarprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 16.56 i urvalsgrupp BI, 16.94 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

976

Antagna urval 1

96

Antagna urval 2

96

Under VT2014 sökte 976 personer till Förskollärarprogrammet vid Uppsala universitet varav 224 i första hand. Totalt antogs 96 personer i det första urvalet varav 16 var män och 78 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 96 personer varav 10 var män och 84 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala