Antagningspoäng för Fysioterapeutprogrammet vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P3400

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.28 19.79 1.20 0.00 4.00
Urval 2 19.74 19.70 1.15 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Fysioterapeutprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.28 i urvalsgrupp BI, 19.79 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1811

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2020 sökte 1811 personer till Fysioterapeutprogrammet vid Uppsala universitet varav 296 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 23 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 20 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.64 19.08 1.10 0.00 4.00
Urval 2 18.85 19.04 1.05 0.00 4.00
För vårterminen år 2020 hade Fysioterapeutprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.64 i urvalsgrupp BI, 19.08 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

1026

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under VT2020 sökte 1026 personer till Fysioterapeutprogrammet vid Uppsala universitet varav 187 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 20 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 17 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.74 19.58 1.15 0.00 0.00
Urval 2 19.17 19.58 1.10 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Fysioterapeutprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.74 i urvalsgrupp BI, 19.58 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1510

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2019 sökte 1510 personer till Fysioterapeutprogrammet vid Uppsala universitet varav 249 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 23 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 21 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.50 18.85 1.10 0.00 4.00
Urval 2 18.91 18.65 1.05 0.00 4.00
För vårterminen år 2019 hade Fysioterapeutprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.50 i urvalsgrupp BI, 18.85 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

1022

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

45

Under VT2019 sökte 1022 personer till Fysioterapeutprogrammet vid Uppsala universitet varav 182 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 21 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 20 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.10 19.58 1.30 0.00 0.00
Urval 2 19.84 19.58 1.25 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Fysioterapeutprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.10 i urvalsgrupp BI, 19.58 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1879

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

45

Under HT2018 sökte 1879 personer till Fysioterapeutprogrammet vid Uppsala universitet varav 273 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 18 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 10 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.96 19.30 1.25 0.00 3.00
Urval 2 18.15 18.40 1.15 0.00 3.00
För vårterminen år 2018 hade Fysioterapeutprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.96 i urvalsgrupp BI, 19.30 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

1177

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

52

Under VT2018 sökte 1177 personer till Fysioterapeutprogrammet vid Uppsala universitet varav 194 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 24 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 52 personer varav 20 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.31 19.67 1.30 0.00
Urval 2 19.70 19.15 1.25
För höstterminen år 2017 hade Fysioterapeutprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.31 i urvalsgrupp BI, 19.67 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

2042

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

52

Under HT2017 sökte 2042 personer till Fysioterapeutprogrammet vid Uppsala universitet varav 300 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 22 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 52 personer varav 20 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.60 18.46 1.25 4.00
Urval 2 18.80 18.29 1.10 4.00
Vårterminen år 2017 hade Fysioterapeutprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.60 i urvalsgrupp BI, 18.46 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

1353

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

55

Under VT2017 sökte 1353 personer till Fysioterapeutprogrammet vid Uppsala universitet varav 211 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 29 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 24 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.90 20.00 1.30 4.00
Urval 2 20.10 19.40 1.25 4.00
För höstterminen år 2016 hade Fysioterapeutprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.90 i urvalsgrupp BI, 20.00 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

2136

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

52

Under HT2016 sökte 2136 personer till Fysioterapeutprogrammet vid Uppsala universitet varav 288 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 25 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 52 personer varav 21 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.79 19.34 1.30 4.00
Urval 2 19.30 19.00 1.20 4.00
Vårterminen år 2016 hade Fysioterapeutprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.79 i urvalsgrupp BI, 19.34 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

1530

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

48

Under VT2016 sökte 1530 personer till Fysioterapeutprogrammet vid Uppsala universitet varav 184 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 23 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 48 personer varav 18 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.80 19.90 1.30 4.00
Urval 2 20.64 19.10 1.25 4.00
För höstterminen år 2015 hade Fysioterapeutprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.80 i urvalsgrupp BI, 19.90 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

2303

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2015 sökte 2303 personer till Fysioterapeutprogrammet vid Uppsala universitet varav 264 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 16 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 16 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.00 19.10 1.30 4.00
Urval 2 19.50 18.38 1.15 4.00
Vårterminen år 2015 hade Fysioterapeutprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.00 i urvalsgrupp BI, 19.10 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

1456

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under VT2015 sökte 1456 personer till Fysioterapeutprogrammet vid Uppsala universitet varav 183 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 20 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 22 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.10 20.80 1.30 0.00
Urval 2 20.20 20.10 1.25
För höstterminen år 2014 hade Fysioterapeutprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 21.10 i urvalsgrupp BI, 20.80 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

2204

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

55

Under HT2014 sökte 2204 personer till Fysioterapeutprogrammet vid Uppsala universitet varav 289 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 14 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 14 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala