Antagningspoäng för Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P9005

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.37 13.45 0.00
Urval 2
Vårterminen år 2017 hade Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Uppsala universitet antagningspoängen 14.37 i urvalsgrupp BI, 13.45 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

582

Antagna urval 1

160

Antagna urval 2

88

Under VT2017 sökte 582 personer till Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Uppsala universitet varav 87 i första hand. Totalt antogs 160 personer i det första urvalet varav 29 var män och 127 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 88 personer varav 13 var män och 72 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.50 16.30 0.70 3.50
Urval 2 13.32 15.00 0.40 3.50
För höstterminen år 2016 hade Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Uppsala universitet antagningspoängen 16.50 i urvalsgrupp BI, 16.30 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

779

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

90

Under HT2016 sökte 779 personer till Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Uppsala universitet varav 125 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 9 var män och 77 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 14 var män och 72 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.70 15.70 0.80 3.00
Urval 2 14.50 14.63 0.50 3.00
Vårterminen år 2016 hade Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Uppsala universitet antagningspoängen 16.70 i urvalsgrupp BI, 15.70 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

675

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

75

Under VT2016 sökte 675 personer till Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Uppsala universitet varav 120 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 13 var män och 61 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 14 var män och 61 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.33 16.02 0.60 3.00
Urval 2 13.90 14.42 0.35 3.00
Vårterminen år 2015 hade Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Uppsala universitet antagningspoängen 16.33 i urvalsgrupp BI, 16.02 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

568

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

70

Under VT2015 sökte 568 personer till Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Uppsala universitet varav 84 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 11 var män och 58 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 13 var män och 56 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.25 15.83 0.65 0.00
Urval 2 15.45 14.59 0.50 3.00
För höstterminen år 2014 hade Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.25 i urvalsgrupp BI, 15.83 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

739

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

90

Under HT2014 sökte 739 personer till Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Uppsala universitet varav 119 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 10 var män och 77 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 7 var män och 79 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.10 17.60 0.75 0.00
Urval 2 15.30 16.20 0.50
Vårterminen år 2014 hade Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.10 i urvalsgrupp BI, 17.60 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

481

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under VT2014 sökte 481 personer till Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Uppsala universitet varav 100 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 9 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 12 var män och 47 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala