Antagningspoäng för Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Gotland) vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P4004

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.40 17.22 0.60 0.00
Urval 2 12.20 14.21 0.05
För höstterminen år 2016 hade Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Gotland) vid Uppsala universitet antagningspoängen 15.40 i urvalsgrupp BI, 17.22 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

204

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2016 sökte 204 personer till Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Gotland) vid Uppsala universitet varav 42 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 8 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 39% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.90 13.75 0.05 0.00
Urval 2 11.63 9.60 0.05
För höstterminen år 2015 hade Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Gotland) vid Uppsala universitet antagningspoängen 12.90 i urvalsgrupp BI, 13.75 i urvalsgrupp BII och 0.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

188

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

37

Under HT2015 sökte 188 personer till Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Gotland) vid Uppsala universitet varav 41 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 11 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 7 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala