Antagningspoäng för Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Gotland) vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P4004

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 11.60 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Gotland) vid Uppsala universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 11.60 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

118

Antagna urval 1

27

Antagna urval 2

17

Under HT2018 sökte 118 personer till Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Gotland) vid Uppsala universitet varav 21 i första hand. Totalt antogs 27 personer i det första urvalet varav 4 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 2 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.90 13.75 0.05 0.00
Urval 2 11.63 9.60 0.05
För höstterminen år 2015 hade Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Gotland) vid Uppsala universitet antagningspoängen 12.90 i urvalsgrupp BI, 13.75 i urvalsgrupp BII och 0.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

188

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

37

Under HT2015 sökte 188 personer till Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Gotland) vid Uppsala universitet varav 41 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 11 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 7 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala