Antagningspoäng för Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Uppsala) vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P4005

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 15.70 0.65 4.00
Urval 2 15.07 13.44 0.15 2.50
För höstterminen år 2015 hade Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Uppsala) vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.00 i urvalsgrupp BI, 15.70 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

836

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

100

Under HT2015 sökte 836 personer till Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Uppsala) vid Uppsala universitet varav 122 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 16 var män och 79 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 19 var män och 77 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala