Antagningspoäng för Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Uppsala) vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P4005

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.68 13.68 0.10 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Uppsala) vid Uppsala universitet antagningspoängen 13.68 i urvalsgrupp BI, 13.68 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

776

Antagna urval 1

180

Antagna urval 2

138

Under HT2017 sökte 776 personer till Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Uppsala) vid Uppsala universitet varav 135 i första hand. Totalt antogs 180 personer i det första urvalet varav 23 var män och 151 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 138 personer varav 19 var män och 115 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 15.70 0.65 4.00
Urval 2 15.07 13.44 0.15 2.50
För höstterminen år 2015 hade Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Uppsala) vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.00 i urvalsgrupp BI, 15.70 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

836

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

100

Under HT2015 sökte 836 personer till Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Uppsala) vid Uppsala universitet varav 122 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 16 var män och 79 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 19 var män och 77 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala