Antagningspoäng för Grundlärarprogrammet Inr m arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P4006

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.20 14.40 0.25 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Grundlärarprogrammet Inr m arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Uppsala universitet antagningspoängen 13.20 i urvalsgrupp BI, 14.40 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

0

Under HT2017 sökte 0 personer till Grundlärarprogrammet Inr m arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Uppsala universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 15.65 0.80 4.00
Urval 2 14.40 14.29 0.45
För höstterminen år 2016 hade Grundlärarprogrammet Inr m arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.00 i urvalsgrupp BI, 15.65 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

646

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

70

Under HT2016 sökte 646 personer till Grundlärarprogrammet Inr m arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Uppsala universitet varav 85 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 21 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 17 var män och 48 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.10 16.10 0.80 4.00
Urval 2 16.50 13.98 0.50 4.00
För höstterminen år 2015 hade Grundlärarprogrammet Inr m arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.10 i urvalsgrupp BI, 16.10 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

654

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

75

Under HT2015 sökte 654 personer till Grundlärarprogrammet Inr m arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Uppsala universitet varav 106 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 18 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 29 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.34 16.07 0.80 0.00
Urval 2 16.40 14.44 0.55 3.00
För höstterminen år 2014 hade Grundlärarprogrammet Inr m arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.34 i urvalsgrupp BI, 16.07 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

548

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2014 sökte 548 personer till Grundlärarprogrammet Inr m arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Uppsala universitet varav 77 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 11 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 9 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala