Antagningspoäng för Grundlärarprogrammet - Inr. mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P4007

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Grundlärarprogrammet - Inr. mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Uppsala universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

105

Antagna urval 1

26

Antagna urval 2

14

Under HT2017 sökte 105 personer till Grundlärarprogrammet - Inr. mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Uppsala universitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 26 personer i det första urvalet varav 7 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 4 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala