Antagningspoäng för Historikerprogrammet vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P5020

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 16.72 0.90 4.00
Urval 2 16.30 14.10 0.65 4.00
För höstterminen år 2017 hade Historikerprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.60 i urvalsgrupp BI, 16.72 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

438

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

70

Under HT2017 sökte 438 personer till Historikerprogrammet vid Uppsala universitet varav 94 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 40 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 45 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 34% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.00 16.47 1.00 4.00
Urval 2 15.40 14.01 0.70 4.00
För höstterminen år 2016 hade Historikerprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.00 i urvalsgrupp BI, 16.47 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

439

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under HT2016 sökte 439 personer till Historikerprogrammet vid Uppsala universitet varav 76 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 41 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 41 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.75 17.18 1.00 3.00
Urval 2 16.00 16.60 0.85 3.00
För höstterminen år 2015 hade Historikerprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.75 i urvalsgrupp BI, 17.18 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

490

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

56

Under HT2015 sökte 490 personer till Historikerprogrammet vid Uppsala universitet varav 89 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 43 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 56 personer varav 36 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 34% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.54 17.29 1.00 3.00
Urval 2 16.20 14.13 0.65 3.00
För höstterminen år 2014 hade Historikerprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.54 i urvalsgrupp BI, 17.29 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

488

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2014 sökte 488 personer till Historikerprogrammet vid Uppsala universitet varav 79 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 40 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 37 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 34% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala