Antagningspoäng för Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P1550

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.70 16.10 0.75 0.00 0.00
Urval 2 15.67 15.99 0.75 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik vid Uppsala universitet antagningspoängen 15.70 i urvalsgrupp BI, 16.10 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

610

Antagna urval 1

119

Antagna urval 2

95

Under HT2020 sökte 610 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik vid Uppsala universitet varav 99 i första hand. Totalt antogs 119 personer i det första urvalet varav 85 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 95 personer varav 65 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.04 15.85 0.85 0.00 0.00
Urval 2 14.63 15.91 0.75 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik vid Uppsala universitet antagningspoängen 16.04 i urvalsgrupp BI, 15.85 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

557

Antagna urval 1

106

Antagna urval 2

85

Under HT2019 sökte 557 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik vid Uppsala universitet varav 117 i första hand. Totalt antogs 106 personer i det första urvalet varav 71 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 62 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.15 16.44 1.00 0.00 0.00
Urval 2 15.63 16.44 1.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik vid Uppsala universitet antagningspoängen 16.15 i urvalsgrupp BI, 16.44 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

614

Antagna urval 1

91

Antagna urval 2

74

Under HT2018 sökte 614 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik vid Uppsala universitet varav 101 i första hand. Totalt antogs 91 personer i det första urvalet varav 69 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 74 personer varav 56 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 76% män och 24% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.60 17.20 1.15 0.00
Urval 2 16.20 17.14 1.10
För höstterminen år 2017 hade Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik vid Uppsala universitet antagningspoängen 16.60 i urvalsgrupp BI, 17.20 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

680

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

65

Under HT2017 sökte 680 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik vid Uppsala universitet varav 124 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 50 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 41 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 37% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.50 16.51 1.15 0.00
Urval 2 17.00 16.51 1.15
För höstterminen år 2016 hade Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.50 i urvalsgrupp BI, 16.51 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

687

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

65

Under HT2016 sökte 687 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik vid Uppsala universitet varav 130 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 50 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 42 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 66% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 16.70 1.20 0.00
Urval 2 17.36 16.50 1.20
För höstterminen år 2015 hade Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 16.70 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

733

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

65

Under HT2015 sökte 733 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik vid Uppsala universitet varav 116 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 46 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 41 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 17.35 1.20 0.00
Urval 2 17.40 16.87 1.15
För höstterminen år 2014 hade Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 17.35 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

596

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

65

Under HT2014 sökte 596 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik vid Uppsala universitet varav 114 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 55 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 48 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 74% män och 24% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala