Antagningspoäng för Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P1551

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.49 15.65 0.90 0.00 0.00
Urval 2 15.49 15.65 0.90 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik vid Uppsala universitet antagningspoängen 15.49 i urvalsgrupp BI, 15.65 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

294

Antagna urval 1

53

Antagna urval 2

41

Under HT2020 sökte 294 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik vid Uppsala universitet varav 40 i första hand. Totalt antogs 53 personer i det första urvalet varav 51 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 41 personer varav 39 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 96% män och 4% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.10 15.49 1.00 0.00 0.00
Urval 2 15.10 14.90 1.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik vid Uppsala universitet antagningspoängen 15.10 i urvalsgrupp BI, 15.49 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

260

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2019 sökte 260 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik vid Uppsala universitet varav 36 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 47 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 38 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 94% män och 6% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.96 15.77 1.05 0.00 0.00
Urval 2 15.72 15.77 1.05 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik vid Uppsala universitet antagningspoängen 15.96 i urvalsgrupp BI, 15.77 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

317

Antagna urval 1

47

Antagna urval 2

38

Under HT2018 sökte 317 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik vid Uppsala universitet varav 43 i första hand. Totalt antogs 47 personer i det första urvalet varav 44 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 37 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 95% män och 5% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.10 14.53 1.05 0.00
Urval 2 15.10 14.10 1.05
För höstterminen år 2017 hade Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik vid Uppsala universitet antagningspoängen 15.10 i urvalsgrupp BI, 14.53 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

269

Antagna urval 1

47

Antagna urval 2

38

Under HT2017 sökte 269 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik vid Uppsala universitet varav 24 i första hand. Totalt antogs 47 personer i det första urvalet varav 43 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 35 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 92% män och 8% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.80 15.16 1.00 0.00
Urval 2 15.97 15.13 1.00
För höstterminen år 2016 hade Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik vid Uppsala universitet antagningspoängen 16.80 i urvalsgrupp BI, 15.16 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

289

Antagna urval 1

47

Antagna urval 2

38

Under HT2016 sökte 289 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik vid Uppsala universitet varav 34 i första hand. Totalt antogs 47 personer i det första urvalet varav 45 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 36 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 95% män och 5% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.25 16.50 1.10 0.00
Urval 2 16.25 17.41 1.10
För höstterminen år 2015 hade Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik vid Uppsala universitet antagningspoängen 16.25 i urvalsgrupp BI, 16.50 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

325

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

36

Under HT2015 sökte 325 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik vid Uppsala universitet varav 38 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 39 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 32 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 88% män och 12% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.80 16.65 1.00 0.00
Urval 2 16.80 16.50 1.00
För höstterminen år 2014 hade Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik vid Uppsala universitet antagningspoängen 16.80 i urvalsgrupp BI, 16.65 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

255

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

35

Under HT2014 sökte 255 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik vid Uppsala universitet varav 32 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 42 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 33 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 94% män och 6% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala