Antagningspoäng för Högskoleingenjörsprogrammet i kvalitetsutveckling och ledarskap vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P1553

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.15 12.83 0.70 0.00
Urval 2 15.72 0.75
För höstterminen år 2016 hade Högskoleingenjörsprogrammet i kvalitetsutveckling och ledarskap vid Uppsala universitet antagningspoängen 14.15 i urvalsgrupp BI, 12.83 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

120

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

10

Under HT2016 sökte 120 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i kvalitetsutveckling och ledarskap vid Uppsala universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 12 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 5 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.80 14.38 0.55
Urval 2 15.80 15.94 1.00
Under terminen HT2015 hade utbildningen Högskoleingenjörsprogrammet i kvalitetsutveckling och ledarskap på Uppsala universitet 15.80 i urvalsgrupp BI, 14.38 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

142

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

17

Under HT2015 sökte 142 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i kvalitetsutveckling och ledarskap vid Uppsala universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 18 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 11 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.48 13.36 0.85 0.00
Urval 2 15.50 16.57 0.95
För höstterminen år 2014 hade Högskoleingenjörsprogrammet i kvalitetsutveckling och ledarskap vid Uppsala universitet antagningspoängen 12.48 i urvalsgrupp BI, 13.36 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

144

Antagna urval 1

39

Antagna urval 2

17

Under HT2014 sökte 144 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i kvalitetsutveckling och ledarskap vid Uppsala universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 39 personer i det första urvalet varav 23 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 10 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala