Antagningspoäng för Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P1552

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.55 16.54 1.10 0.00
Urval 2 16.60 16.54 1.10
För höstterminen år 2016 hade Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.55 i urvalsgrupp BI, 16.54 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

539

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

54

Under HT2016 sökte 539 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik vid Uppsala universitet varav 67 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 54 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 54 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 5% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.90 16.87 1.30 0.00
Urval 2 18.50 16.81 1.25
För höstterminen år 2015 hade Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.90 i urvalsgrupp BI, 16.87 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

645

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

54

Under HT2015 sökte 645 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik vid Uppsala universitet varav 80 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 48 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 54 personer varav 44 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 81% män och 18% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.55 17.27 1.20 0.00
Urval 2 17.55 16.79 1.20
För höstterminen år 2014 hade Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.55 i urvalsgrupp BI, 17.27 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

568

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

54

Under HT2014 sökte 568 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik vid Uppsala universitet varav 70 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 50 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 54 personer varav 49 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 87% män och 11% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala