Antagningspoäng för Högskoleingenjörsprogrammet i medicinsk teknik vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P1554

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.32 15.70 1.10 0.00 0.00
Urval 2 14.86 15.70 1.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Högskoleingenjörsprogrammet i medicinsk teknik vid Uppsala universitet antagningspoängen 15.32 i urvalsgrupp BI, 15.70 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

243

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

33

Under HT2018 sökte 243 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i medicinsk teknik vid Uppsala universitet varav 22 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 19 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 33 personer varav 15 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala