Antagningspoäng för Humanioraprogrammet vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P5018

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.67 17.49 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Humanioraprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 16.67 i urvalsgrupp BI, 17.49 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

251

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

44

Under HT2020 sökte 251 personer till Humanioraprogrammet vid Uppsala universitet varav 42 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 20 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 44 personer varav 15 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 17.00 0.75 0.00 3.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Humanioraprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 17.00 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

243

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

42

Under HT2019 sökte 243 personer till Humanioraprogrammet vid Uppsala universitet varav 33 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 11 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 10 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala