Antagningspoäng för Juristprogrammet vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P7800

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.56 21.25 1.40 0.00 4.00
Urval 2 21.35 20.96 1.40 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Juristprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 21.56 i urvalsgrupp BI, 21.25 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

6296

Antagna urval 1

271

Antagna urval 2

270

Under HT2020 sökte 6296 personer till Juristprogrammet vid Uppsala universitet varav 1366 i första hand. Totalt antogs 271 personer i det första urvalet varav 114 var män och 156 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 270 personer varav 102 var män och 167 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.73 20.47 1.35 0.00 4.00
Urval 2 20.30 20.22 1.30 0.00 4.00
För vårterminen år 2020 hade Juristprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.73 i urvalsgrupp BI, 20.47 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

3883

Antagna urval 1

295

Antagna urval 2

295

Under VT2020 sökte 3883 personer till Juristprogrammet vid Uppsala universitet varav 997 i första hand. Totalt antogs 295 personer i det första urvalet varav 114 var män och 180 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 295 personer varav 112 var män och 182 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.46 20.99 1.45 0.00 4.00
Urval 2 21.09 20.47 1.40 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Juristprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 21.46 i urvalsgrupp BI, 20.99 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

5353

Antagna urval 1

290

Antagna urval 2

290

Under HT2019 sökte 5353 personer till Juristprogrammet vid Uppsala universitet varav 1170 i första hand. Totalt antogs 290 personer i det första urvalet varav 127 var män och 157 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 290 personer varav 122 var män och 166 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.73 20.54 1.40 0.00 4.00
Urval 2 20.30 20.36 1.30 0.00 4.00
För vårterminen år 2019 hade Juristprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.73 i urvalsgrupp BI, 20.54 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

3693

Antagna urval 1

270

Antagna urval 2

270

Under VT2019 sökte 3693 personer till Juristprogrammet vid Uppsala universitet varav 919 i första hand. Totalt antogs 270 personer i det första urvalet varav 113 var män och 154 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 270 personer varav 119 var män och 149 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.41 20.80 1.50 0.00 4.00
Urval 2 21.15 20.42 1.40 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Juristprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 21.41 i urvalsgrupp BI, 20.80 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

6371

Antagna urval 1

270

Antagna urval 2

270

Under HT2018 sökte 6371 personer till Juristprogrammet vid Uppsala universitet varav 1218 i första hand. Totalt antogs 270 personer i det första urvalet varav 95 var män och 172 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 270 personer varav 97 var män och 171 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.52 20.45 1.40 0.00 4.00
Urval 2 20.00 20.21 1.35 0.00 4.00
För vårterminen år 2018 hade Juristprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.52 i urvalsgrupp BI, 20.45 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

4080

Antagna urval 1

275

Antagna urval 2

275

Under VT2018 sökte 4080 personer till Juristprogrammet vid Uppsala universitet varav 956 i första hand. Totalt antogs 275 personer i det första urvalet varav 120 var män och 154 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 275 personer varav 121 var män och 152 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.40 20.99 1.50 4.00
Urval 2 21.04 20.63 1.45 4.00
För höstterminen år 2017 hade Juristprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 21.40 i urvalsgrupp BI, 20.99 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

6284

Antagna urval 1

275

Antagna urval 2

275

Under HT2017 sökte 6284 personer till Juristprogrammet vid Uppsala universitet varav 1195 i första hand. Totalt antogs 275 personer i det första urvalet varav 108 var män och 163 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 275 personer varav 104 var män och 165 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.90 20.73 1.45 4.00
Urval 2 20.52 20.20 1.40 4.00
Vårterminen år 2017 hade Juristprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.90 i urvalsgrupp BI, 20.73 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

4135

Antagna urval 1

245

Antagna urval 2

245

Under VT2017 sökte 4135 personer till Juristprogrammet vid Uppsala universitet varav 943 i första hand. Totalt antogs 245 personer i det första urvalet varav 104 var män och 136 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 245 personer varav 107 var män och 132 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.70 21.10 1.55 4.00
Urval 2 21.19 20.90 1.50 4.00
För höstterminen år 2016 hade Juristprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 21.70 i urvalsgrupp BI, 21.10 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

6568

Antagna urval 1

231

Antagna urval 2

230

Under HT2016 sökte 6568 personer till Juristprogrammet vid Uppsala universitet varav 1269 i första hand. Totalt antogs 231 personer i det första urvalet varav 101 var män och 113 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 230 personer varav 108 var män och 110 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 48% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.90 21.00 1.45 4.00
Urval 2 20.50 20.70 1.40 4.00
Vårterminen år 2016 hade Juristprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.90 i urvalsgrupp BI, 21.00 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

4335

Antagna urval 1

230

Antagna urval 2

230

Under VT2016 sökte 4335 personer till Juristprogrammet vid Uppsala universitet varav 994 i första hand. Totalt antogs 230 personer i det första urvalet varav 104 var män och 125 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 230 personer varav 103 var män och 124 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.80 21.60 1.55 4.00
Urval 2 21.50 21.10 1.50 4.00
För höstterminen år 2015 hade Juristprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 21.80 i urvalsgrupp BI, 21.60 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

6987

Antagna urval 1

225

Antagna urval 2

225

Under HT2015 sökte 6987 personer till Juristprogrammet vid Uppsala universitet varav 1316 i första hand. Totalt antogs 225 personer i det första urvalet varav 108 var män och 100 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 225 personer varav 95 var män och 120 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 49% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.20 21.25 1.50 4.00
Urval 2 20.99 21.20 1.45 4.00
Vårterminen år 2015 hade Juristprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 21.20 i urvalsgrupp BI, 21.25 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

4465

Antagna urval 1

225

Antagna urval 2

225

Under VT2015 sökte 4465 personer till Juristprogrammet vid Uppsala universitet varav 1040 i första hand. Totalt antogs 225 personer i det första urvalet varav 100 var män och 117 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 225 personer varav 106 var män och 111 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.90 21.60 1.55 4.00
Urval 2 21.70 21.50 1.50 4.00
För höstterminen år 2014 hade Juristprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 21.90 i urvalsgrupp BI, 21.60 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

7662

Antagna urval 1

225

Antagna urval 2

225

Under HT2014 sökte 7662 personer till Juristprogrammet vid Uppsala universitet varav 1466 i första hand. Totalt antogs 225 personer i det första urvalet varav 105 var män och 101 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 225 personer varav 101 var män och 111 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 47% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.40 21.40 1.45 4.00
Urval 2 21.10 21.20 1.40 4.00
Vårterminen år 2014 hade Juristprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 21.40 i urvalsgrupp BI, 21.40 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

4227

Antagna urval 1

225

Antagna urval 2

225

Under VT2014 sökte 4227 personer till Juristprogrammet vid Uppsala universitet varav 994 i första hand. Totalt antogs 225 personer i det första urvalet varav 105 var män och 117 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 225 personer varav 104 var män och 118 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala