Antagningspoäng för Kandidatprogram i arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P5007

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.08 14.34 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet antagningspoängen 12.08 i urvalsgrupp BI, 14.34 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

290

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

42

Under HT2019 sökte 290 personer till Kandidatprogram i arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet varav 60 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 31 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 20 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.69 15.86 0.75 4.00
Urval 2 13.88
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet antagningspoängen 16.69 i urvalsgrupp BI, 15.86 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

160

Antagna urval 1

47

Antagna urval 2

18

Under HT2017 sökte 160 personer till Kandidatprogram i arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet varav 31 i första hand. Totalt antogs 47 personer i det första urvalet varav 16 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 4 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.70 11.35 0.45 2.00
Urval 2 12.55 11.53 0.50 2.00
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet antagningspoängen 10.70 i urvalsgrupp BI, 11.35 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

161

Antagna urval 1

42

Antagna urval 2

19

Under HT2016 sökte 161 personer till Kandidatprogram i arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet varav 34 i första hand. Totalt antogs 42 personer i det första urvalet varav 16 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 6 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.00 17.42 0.05 3.00
Urval 2 12.20 11.99 0.15 3.00
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet antagningspoängen 15.00 i urvalsgrupp BI, 17.42 i urvalsgrupp BII och 0.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

360

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

65

Under HT2015 sökte 360 personer till Kandidatprogram i arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet varav 67 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 43 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 29 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.88 15.90 0.40 3.00
Urval 2 12.75 9.10 0.40 2.00
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet antagningspoängen 15.88 i urvalsgrupp BI, 15.90 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

207

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2014 sökte 207 personer till Kandidatprogram i arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet varav 42 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 15 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 17 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala