Antagningspoäng för Kandidatprogram i arkeologi och antik historia (Gotland) vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P5008

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.80 11.07 0.10 2.00
Urval 2 10.80 11.07 0.10
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i arkeologi och antik historia (Gotland) vid Uppsala universitet antagningspoängen 10.80 i urvalsgrupp BI, 11.07 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

204

Antagna urval 1

56

Antagna urval 2

25

Under HT2015 sökte 204 personer till Kandidatprogram i arkeologi och antik historia (Gotland) vid Uppsala universitet varav 37 i första hand. Totalt antogs 56 personer i det första urvalet varav 18 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 7 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala