Antagningspoäng för Kandidatprogram i arkeologi och osteologi vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P5009

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.26 15.35 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i arkeologi och osteologi vid Uppsala universitet antagningspoängen 15.26 i urvalsgrupp BI, 15.35 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

136

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

20

Under HT2020 sökte 136 personer till Kandidatprogram i arkeologi och osteologi vid Uppsala universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 9 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 4 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala