Antagningspoäng för Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P6106

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.11 19.53 1.20 0.00
Urval 2 16.14 14.34 0.65
Vårterminen år 2015 hade Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.11 i urvalsgrupp BI, 19.53 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

124

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under VT2015 sökte 124 personer till Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi vid Uppsala universitet varav 24 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 4 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 6 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.70 15.65 0.90 0.00
Urval 2 15.20 13.09 0.90
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi vid Uppsala universitet antagningspoängen 15.70 i urvalsgrupp BI, 15.65 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

351

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

65

Under HT2014 sökte 351 personer till Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi vid Uppsala universitet varav 60 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 33 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 26 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.80 20.28 0.70
Urval 2 14.50 13.20 0.70
Under terminen VT2014 hade utbildningen Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi på Uppsala universitet 14.80 i urvalsgrupp BI, 20.28 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

106

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

20

Under VT2014 sökte 106 personer till Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi vid Uppsala universitet varav 23 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 12 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 9 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala