Antagningspoäng för Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Biologi/molekylärbiologi vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P1106

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.54 18.02 1.15 0.00 4.00
Urval 2 17.34 18.02 0.90 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Biologi/molekylärbiologi vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.54 i urvalsgrupp BI, 18.02 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

444

Antagna urval 1

77

Antagna urval 2

62

Under HT2020 sökte 444 personer till Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Biologi/molekylärbiologi vid Uppsala universitet varav 78 i första hand. Totalt antogs 77 personer i det första urvalet varav 26 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 62 personer varav 22 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.15 17.50 1.05 0.00 0.00
Urval 2 15.79 16.86 0.90 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Biologi/molekylärbiologi vid Uppsala universitet antagningspoängen 16.15 i urvalsgrupp BI, 17.50 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

352

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

68

Under HT2019 sökte 352 personer till Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Biologi/molekylärbiologi vid Uppsala universitet varav 60 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 30 var män och 53 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 68 personer varav 24 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.88 17.76 1.00 0.00 4.00
Urval 2 15.93 0.00 0.80 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Biologi/molekylärbiologi vid Uppsala universitet antagningspoängen 16.88 i urvalsgrupp BI, 17.76 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

360

Antagna urval 1

83

Antagna urval 2

67

Under HT2018 sökte 360 personer till Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Biologi/molekylärbiologi vid Uppsala universitet varav 78 i första hand. Totalt antogs 83 personer i det första urvalet varav 35 var män och 47 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 67 personer varav 30 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.90 17.20 1.05 0.00
Urval 2 15.40 14.36 1.05
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Biologi/molekylärbiologi vid Uppsala universitet antagningspoängen 15.90 i urvalsgrupp BI, 17.20 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

402

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

65

Under HT2017 sökte 402 personer till Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Biologi/molekylärbiologi vid Uppsala universitet varav 60 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 33 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 31 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.70 16.88 1.10 4.00
Urval 2 15.30 12.66 1.00 4.00
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Biologi/molekylärbiologi vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.70 i urvalsgrupp BI, 16.88 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

417

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

61

Under HT2016 sökte 417 personer till Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Biologi/molekylärbiologi vid Uppsala universitet varav 61 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 31 var män och 47 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 61 personer varav 24 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.63 19.55 1.30 0.00
Urval 2 18.15 19.10 1.20
Vårterminen år 2016 hade Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Biologi/molekylärbiologi vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.63 i urvalsgrupp BI, 19.55 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

151

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

15

Under VT2016 sökte 151 personer till Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Biologi/molekylärbiologi vid Uppsala universitet varav 31 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 8 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 4 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.15 17.79 0.95 0.00
Urval 2 17.15 16.19 0.95
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Biologi/molekylärbiologi vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.15 i urvalsgrupp BI, 17.79 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

358

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

60

Under HT2015 sökte 358 personer till Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Biologi/molekylärbiologi vid Uppsala universitet varav 69 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 34 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 25 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala