Antagningspoäng för Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Ingång för samhällsvetare vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P1105

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.99 17.99 0.90 0.00
Urval 2 16.30 17.99 0.85
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Ingång för samhällsvetare vid Uppsala universitet antagningspoängen 16.99 i urvalsgrupp BI, 17.99 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

117

Antagna urval 1

27

Antagna urval 2

22

Under HT2017 sökte 117 personer till Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Ingång för samhällsvetare vid Uppsala universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 27 personer i det första urvalet varav 8 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 7 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.19 15.87 1.10 0.00
Urval 2 15.36 14.88 0.85
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Ingång för samhällsvetare vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.19 i urvalsgrupp BI, 15.87 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

117

Antagna urval 1

27

Antagna urval 2

22

Under HT2016 sökte 117 personer till Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Ingång för samhällsvetare vid Uppsala universitet varav 22 i första hand. Totalt antogs 27 personer i det första urvalet varav 7 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 5 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.50 17.23 0.95 3.00
Urval 2 18.08 17.23 0.95 3.00
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Ingång för samhällsvetare vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.50 i urvalsgrupp BI, 17.23 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

140

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

25

Under HT2015 sökte 140 personer till Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Ingång för samhällsvetare vid Uppsala universitet varav 37 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 8 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 7 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.25 18.80 1.20 0.00
Urval 2 18.25 18.80 1.20
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Ingång för samhällsvetare vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.25 i urvalsgrupp BI, 18.80 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

141

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

17

Under HT2014 sökte 141 personer till Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Ingång för samhällsvetare vid Uppsala universitet varav 29 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 5 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 4 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala