Antagningspoäng för Kandidatprogram i datavetenskap vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P1300

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.02 18.00 1.20 0.00 4.00
Urval 2 18.02 18.32 1.20 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i datavetenskap vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.02 i urvalsgrupp BI, 18.00 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

715

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

68

Under HT2020 sökte 715 personer till Kandidatprogram i datavetenskap vid Uppsala universitet varav 143 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 66 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 68 personer varav 55 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 79% män och 18% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.23 17.23 1.35 0.00 0.00
Urval 2 17.20 17.23 1.35 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i datavetenskap vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.23 i urvalsgrupp BI, 17.23 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

673

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

68

Under HT2019 sökte 673 personer till Kandidatprogram i datavetenskap vid Uppsala universitet varav 131 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 70 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 68 personer varav 57 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 16% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 17.46 1.35 0.00 0.00
Urval 2 17.36 17.38 1.35 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i datavetenskap vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.60 i urvalsgrupp BI, 17.46 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

909

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

65

Under HT2018 sökte 909 personer till Kandidatprogram i datavetenskap vid Uppsala universitet varav 163 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 66 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 57 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 85% män och 14% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.33 16.61 1.40 0.00
Urval 2 17.33 16.61 1.40
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i datavetenskap vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.33 i urvalsgrupp BI, 16.61 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

823

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

69

Under HT2017 sökte 823 personer till Kandidatprogram i datavetenskap vid Uppsala universitet varav 149 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 65 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 69 personer varav 59 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.10 16.44 1.35 0.00
Urval 2 17.35 16.44 1.35
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i datavetenskap vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.10 i urvalsgrupp BI, 16.44 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

699

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

68

Under HT2016 sökte 699 personer till Kandidatprogram i datavetenskap vid Uppsala universitet varav 125 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 69 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 68 personer varav 59 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 86% män och 12% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.10 17.21 1.25 0.00
Urval 2 17.10 17.21 1.25
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i datavetenskap vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.10 i urvalsgrupp BI, 17.21 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

733

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

73

Under HT2015 sökte 733 personer till Kandidatprogram i datavetenskap vid Uppsala universitet varav 131 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 74 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 73 personer varav 60 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 82% män och 18% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.90 16.21 1.25 0.00
Urval 2 16.90 16.79 1.25
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i datavetenskap vid Uppsala universitet antagningspoängen 16.90 i urvalsgrupp BI, 16.21 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

667

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

75

Under HT2014 sökte 667 personer till Kandidatprogram i datavetenskap vid Uppsala universitet varav 147 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 78 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 68 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 88% män och 10% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala