Antagningspoäng för Kandidatprogram i digital affärsutveckling vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P2225

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.65 15.38 0.45 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i digital affärsutveckling vid Uppsala universitet antagningspoängen 15.65 i urvalsgrupp BI, 15.38 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

206

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

30

Under HT2020 sökte 206 personer till Kandidatprogram i digital affärsutveckling vid Uppsala universitet varav 16 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 18 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 14 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 49% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.78 13.94 0.35 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i digital affärsutveckling vid Uppsala universitet antagningspoängen 14.78 i urvalsgrupp BI, 13.94 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

212

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

19

Under HT2018 sökte 212 personer till Kandidatprogram i digital affärsutveckling vid Uppsala universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 32 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 14 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala