Antagningspoäng för Kandidatprogram i digital affärsutveckling vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P2225

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.78 13.94 0.35 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i digital affärsutveckling vid Uppsala universitet antagningspoängen 14.78 i urvalsgrupp BI, 13.94 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

212

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

19

Under HT2018 sökte 212 personer till Kandidatprogram i digital affärsutveckling vid Uppsala universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 32 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 14 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala